Nota prawna

1. Wszelkie prawa do serwisu internetowego, do którego kieruje domena www.w2.com.pl (dalej: “Serwis”), w tym jej struktury, układu, strony głównej, podstron, projektu graficznego oraz wszystkich innych elementów, w szczególności tekstowych, graficznych, zdjęć, znaków towarowych, jak również wszelkich materiałów zamieszczonych w Serwisie (dalej łącznie: „Treści”) przysługują Włodzimierzowi Wyrzykowskiemu prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą „W2 Włodzimierz Wyrzykowski” z siedzibą pod adresem: ul. Ceramiczna 1A, 86-005 Kruszyn Krajeński, NIP: 9531801619, REGON: 092382671 (dalej: „W2”).

2. Serwis i Treści podlegają ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo, w szczególności ustawę z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j.: Dz. U. z 2006 roku Nr 90, poz. 631, ze zm.), ustawę z dnia 30 czerwca 2000 roku – Prawo własności przemysłowej (t.j.: Dz. U. z 2013 roku poz. 1410, ze zm.) oraz ustawę z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j.: Dz. U. z 2003 roku Nr 153, poz. 1503, ze zm.).

3. Udostępnienie Serwisu oraz udostępnienie Treści w Serwisie nie oznacza udzielenia użytkownikom jakichkolwiek praw do Serwisu i Treści, w tym w szczególności jakiejkolwiek licencji, za wyjątkiem możliwości przeglądania Serwisu i Treści oraz zapoznawania się z nimi, a tym samym z ofertą W2.

4. Zabronione jest jakiekolwiek kopiowanie i powielanie elementów Serwisu i Treści (w tym m.in. informacji, tekstów, zdjęć, rysunków, opisów, znaków towarowych lub innych elementów graficznych), ich modyfikowanie, jak również wykorzystywanie w całości lub w części dla jakichkolwiek celów komercyjnych, bez uprzedniej pisemnej zgody W2. Zabronione jest w szczególności zamieszczanie ich w całości lub części w ramach własnych serwisów internetowych oraz wykorzystywanie w całości lub części dla celów stworzenia własnych materiałów lub urządzeń.

Wybierz język