Filtr synchronizacyjny FS-1

Filtr synchronizacyjny FS-1 stosuje się z pożarowymi sygnalizatorami optycznymi SO-Pd13. Zadaniem filtra jest tłumienie impulsów synchronizacyjnych występujących w linii zasilającej, podczas pracy sygnalizatorów SO-Pd13 w sieci. Pomiędzy zaciski +V, +1, +2 (do jednego lub do kliku jednocześnie) a „GND” należy podłączyć źródło napięcia zasilania. Do zacisków „+” oraz „GND” należy podłączyć sygnalizatory SO-Pd13. Filtr należy montować w możliwie najmniejszej odległości od źródła zasilania (np. CSP lub zasilacza).

Napięcie zasilania max. 35 V DC
Zakres prądowy max. 2 A
Przekrój przewodu max. 4 mm2
Stopień ochrony zapewniony przez obudowę IP20
Masa ~660 g
Wymiary 190x120x50 mm
Współpracujący sygnalizator SO-Pd13/3m/s
SO-Pd13/6m/s
SO-Pd13/9m/s

Schemat podłączenia:

Produkty współpracujące

sygnaizator optyczny SO-Pd13

Sygnalizator optyczny SO-Pd13

SYGNALIZATOR OPTYCZNY SO-Pd13 DO SYSTEMÓW SYGNALIZACJI POŻARU POSIADA DOKUMENTY WYDANE PRZEZ CNBOP-PIB: CERTYFIKAT STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 1438-CPR-0287 ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA…

Wybierz język