Moduł automatyki MA-01

Przeznaczenie:

Moduł automatyki MA-01 znajduje zastosowanie w systemach automatyki przemysłowej.


Opis konstrukcji:

Rolą modułu jest pośredniczenie pomiędzy wyjściem przekaźnikowym maszyny a urządzeniami sygnalizacyjnymi. Do modułu można podłączyć maksymalnie sześć wyjść przekaźnikowych maszyny (rys. 1.1.). Rolą modułu jest sterowanie pracą sygnalizatorów SG-Wgw (SG-Wgw IP65) oraz SO-Ad2 w odpowiedzi na odpowiedni stan wyjść sterujących maszyny. Dzięki połączeniu tych dwóch sygnalizatorów, użytkownik może tworzyć optyczne sygnały alarmowe połączone z odpowiednim komunikatem głosowym. Przykładowo w momencie kiedy maszyna uaktywni wyjście przekaźnikowe, wygenerowany zostanie sygnał optyczny koloru czerwonego i komunikat głosowy „Uwaga ! Uwaga ! Awaria maszyny !”.


Rys.1.1. Opis wyprowadzeń modułu MA-01 oraz schemat podłączenia

Sygnalizator SO-Ad2 umożliwia generowanie do sześciu optycznych sygnałów alarmowych, natomiast sygnalizator SG-Wgw (SG-Wgw IP65) umożliwia odtwarzanie sześciu komunikatów o łącznym czasie trwania do 60 s.  Moduł automatyki MA-01 przekształca sygnały z wyjść przekaźnikowych maszyny bezpośrednio na sygnały sterujące sygnalizatorami SO-Ad2 oraz SG-Wgw (SG-Wgw IP65), dzięki czemu użytkownik nie musi tworzyć obwodów sterowania.

Napięcie zasilania 20-30 V DC
Pobór prądu przy napięciu zasilania 24 V DC Wyjścia nieaktywne <5 mA
Wszystkie wyjścia aktywne <10 mA
Ilość wejść 6 (styk bezpotencjałowy)
Ilość wyjść 6
Stopień ochrony zapewniony przez obudowę IP20
Zakres temperatur pracy -10°C ÷ +55°C
Max. przekrój przewodu 2,5 mm2
Masa ~90 g
Wymiary 45x75x45 mm

Sterowanie:

Obudowa modułu wykonana jest z tworzywa sztucznego, kształt obudowy umożliwia bezpośredni montaż modułu na szynie DIN. MA-01 ma dwie listwy zaciskowe składające się z ośmiu torów (każda). Zaciski przyłączeniowe modułu znajdują się na froncie obudowy, co ułatwia okablowanie urządzenia. Moduł nie wymaga programowania, po podłączeniu napięcia zasilania jest gotowy do pracy. W odpowiedzi na stan wejść, moduł ustawia w odpowiedni sposób wyjścia (zgodnie z  tablicą 1.1.), co przekłada się na odpowiednią sekwencję alarmową sygnalizatora.

Priorytet  Numer wejścia Sekwencja sygnalizatora
SG-Wgw, SG-Wgw IP65
 Sekwencja sygnalizatora
SO-Ad2
 1  IN 1  2  Czerwony
 2  IN 2  3  Żółty
 3  IN 3  1  Zielony
 4  IN 4  4  Błękitny
 5  IN 5  6  Biały
 6  IN 6  5  Fioletowy

Tab.1.1. Sekwencja sygnału alarmowego w odpowiedzi na stan wejścia

Rolą użytkownika jest tylko podłączenie wyjść przekaźnikowych do modułu sterującego oraz podłączenie sygnalizatorów pod wyjścia modułu. Sterowanie odbywa się zgodnie z Tablicą 1.1. Moduł nie wymaga programowania, rolą użytkownika jest jedynie stworzenie komunikatów alarmowych adekwatnych do sytuacji.

Produkty współpracujące

sygnalizator głosowy SG-Wgw

Sygnalizator głosowy SG-Wgw

Sygnalizator głosowy SG-Wgw – specyfikacja Przeznaczenie: Sygnalizator głosowy SG-Wgw jest sygnalizatorem uniwersalnym przeznaczonym dla szerokiego obszaru zastosowań. SG-Wgw może być…

sygnalizator optyczny SO-Ad2

Sygnalizator optyczny SO-Ad2

Przeznaczenie: Sygnalizator optyczny SO-Ad2 znajduje zastosowanie w systemach automatyki oraz systemach sygnalizacji zdarzeń. Opis konstrukcji: Sygnalizator optyczny SO-Ad2 posiada obudowę…

Wybierz język