Moduł automatyki MA-02

Przeznaczenie:

Moduł automatyki MA-02 przeznaczony jest do sterowania wieżą sygnalizacyjną serii WS-Ad za pomocą interfejsu szeregowego.


Opis konstrukcji:

Fizyczna warstwa interfejsu to RS-485, protokół transmisji MODBUS RTU. Możliwe są dwa tryby pracy modułu: full-duplex oraz half-duplex. Moduł automatyki MA-02 został opracowany jako uniwersalne urządzenie wyjściowe, umożliwia sterowanie jedenastoma wyjściami typu OC (open colector). Dzięki zastosowaniu tego modułu użytkownik może w prosty sposób sterować pracą wieży sygnalizacyjnej serii WS-Ad bezpośrednio z poziomu sterownika PLC, bądź komputera PC. Interfejs RS-485 odseparowano galwanicznie od pozostałej części urządzenia.

Obudowę modułu wykonuje się z tworzywa sztucznego, kształt obudowy umożliwia bezpośredni montaż modułu na szynie DIN. MA-02 ma dwie listwy zaciskowe składające się z ośmiu torów (każda). Zaciski przyłączeniowe modułu znajdują się na froncie obudowy, co ułatwia okablowanie urządzenia.

Użytkownik ma do dyspozycji ośmiotorowy blok przyłączeniowy, do którego możliwe jest podłączenie magistrali RS-485 (Rys.1.1.). Jeżeli moduł MA-02 jest ostatnim urządzeniem na magistrali użytkownik powinien pamiętać o stosowaniu rezystora (terminatora) pomiędzy liniami magistrali (Rys. 1.3.).

     

Rys. 1.1. Sposób podłączenia modułu MA-02 do magistrali 4-przewodowej

   

Rys. 1.2. Sposób podłączenia modułu MA-02 do magistrali 2-przewodowej

Rys. 1.3. Sposób podłączenia, gdy moduł jest ostatnim modułem na magistrali.

Napięcie zasilania 20-30 V DC
Pobór prądu przy napięciu zasilania 24V DC Wyjścia nieaktywne <25 mA
Wszystkie wyjścia aktywne <60 mA
Obsługiwane prędkości emisji 2,4 kbps – 115,2 kbps
Zakres adresów modułu 1-247
Protokół transmisji Modbus RTU
Ilość wyjść 11
Rodzaj wyjść Tranzystorowe OC
(separowane od obwodów zasilania)
Stopień ochrony zapewniany przez obudowę IP20
Zakres temperatur pracy -10°C ÷ +55°C
Max. przekrój przewodu 2,5 mm2
Masa ~125 g
Wymiary 45x75x45 mm

Sterowanie:

W procesie komunikacji urządzenie pełni rolę jednostki slave. Urządzenie posiada wbudowany mikroprzełącznik 5-pozycyjny, za pomocą którego możliwe jest ustawienie adresu z zakresu od jeden do trzydziestu-jeden (sposób wyboru adresu przedstawia Tab. 1). W przypadku ustawienia wszystkich pozycji na ON adres urządzenia jest pobierany z programowalnego rejestru. Wartość rejestru domyślnie ustawiona na trzydzieści-dwa Ponadto możliwe jest ustawienie dziesięciu różnych prędkości transmisji, w zależności od parametrów magistrali. Wybór prędkości dokonuję się za pomocą wbudowanego mikroprzełącznika czteropozycyjnego zgodnie z Tab. 2.

Pr.1 Pr.2 Pr.3 Pr.4 Pr.5 Adres
0 0 0 0 0 1
1 0 0 0 0 2
0 1 0 0 0 3
1 1 0 0 0 4
0 0 1 0 0 5
1 0 1 0 0 6
,,,
0 1 1 1 1 31
1 1 1 1 1 Programowanie

Tab. 1. Ustawienie adresu urządzenia za pomocą mikroprzełącznika S2.

Pr.1 Pr.2 Pr.3 Pr.4 Prędkość transmisji
[kbps]
0 0 0 0 2,4
1 0 0 0 4,8
0 1 0 0 9,6
1 1 0 0 14,4
0 0 1 0 19,2
1 0 1 0 28,8
0 1 1 0 38,4
1 1 1 0 57,6
0 0 0 1 76,8
1 0 0 1 115,2

Tab.2. Ustawienie prędkości transmisji za pomocą mikroprzełącznika S1.

Praca modułu sygnalizowana jest diodami LED umieszczonymi na froncie obudowy. Dioda koloru żółtego informuje użytkownika o transmisji danych, natomiast dioda koloru zielonego informuje użytkownika o zasilaniu modułu.
Obwody wyjściowe zrealizowane są w oparciu o transoptory, w układzie otwartego kolektora, co zapewnia izolację galwaniczną wyjść modułu. Emitery transoptorów są połączone, tworząc wspólną szynę (Rys.1.4)

Rys. 1.4. Sposób realizacji wyjść OC modułu MA-02

Komunikacja z modułem odbywa się zgodnie z wymaganiami protokołu MODBUS RTU. Adres modułu na magistrali oraz prędkość transmisji ustawiane są za pomocą mikroprzełączników S2, S1. Pozostałe ustawienia komunikacyjne to:
1 bit startu, 8 bitów danych, 1 bit parzystości (EVEN), 1bit stopu. Moduł pełni funkcję urządzenia wyjściowego, więc wykorzystywane są tylko niektóre funkcje protokołu MODBUS RTU – zestawienie w Tab.3.

Adres funkcji Opis funkcji
01H Odczyt bieżącego stanu wyjść cyfrowych
03H Odczyt rejestru
05H Ustawienie stanu jednego wyjścia cyfrowego
06H Ustawienie rejestru
OFH Ustawienie stanu wyjść cyfrowych

Tab. 3.  Zaimplementowane funkcje protokołu MODBUS RTU

W celu ustawienia wyjścia w stan niski (aktywacja wyjścia – zwarcie do masy) należy wpisać do ramki odpowiedzialnej za ustawienie wyjścia cyfrowego 1 logiczną.
Po wykonaniu funkcji odczytu stanu wyjść cyfrowych, urządzenie zwraca wartość 1 dla wyjścia, które jest aktywne (zwarte do masy).

Uwaga!
Przykłady – w zakładce do pobrania

Produkty współpracujące

wieża sygnalizacyjna WS-Ad

Wieża sygnalizacyjna WS-Ad

Przeznaczenie: Wieża sygnalizacyjna WS-Ad jest sygnalizatorem przeznaczonym do stosowania w układach automatyki, którego zadaniem jest generowanie sygnałów optycznych lub akustyczno-optycznych….

Wybierz język