Osłona mocująca OM-1

Zastosowanie:

Dzięki zastosowaniu osłony mocującej OM-1, użytkownik jest w stanie “zamaskować” część sygnalizatora, tak aby widoczna była tylko jego część użytkowa. W zależności od rodzaju sygnalizatora widoczna może być: część optyczna, akustyczna lub akustyczno-optyczna. Zastosowanie osłon mocujących jest bardzo przydatne w obiektach gdzie duże znaczenie ma estetyka (np. hotele, muzea, sale dydaktyczne).

Osłona OM-1 umożliwia mocowanie dowolnego sygnalizatora wewnętrznego firmy W2.


Opis konstrukcji:

Osłona mocująca OM-1 wykonana jest ze stali pokrytej farbą proszkową koloru białego.

Wymiary Ø 155 mm
Masa ~250 g
Średnica otworu montażowego Ø 133 mm
Średnica uchwytu do linki stalowej Ø 10 mm

Sposób montażu:

W celu zamontowania osłony mocującej OM-1 należy w suficie podwieszanym wyciąć otwór o średnicy 133 mm (za pomocą otwornicy). Następnie należy wyjąć sprężynę dociskającą znajdującą się w górnej części osłony i umieścić sygnalizator w osłonie zgodnie z rys. 1. Po umieszczeniu sygnalizatora należy ponownie umieścić sprężynę dociskającą na określonej wysokości, dobranej do mocowania sygnalizatora. Ściskając sprężyny boczne należy wsunąć osłonę w otwór montażowy.

Osłona OM-1:

Pozycja 1: Sygnalizatory typu SA-K7N
Pozycja 3: Sygnalizatory typu SA-K5, SA-K5N, SA-K6, SA-K7, SG-Wgw, SG-Pgw2, SO-Pd12, SO-Wd12
Pozycja 4: Sygnalizatory typu SO-Wd11, SO-Ad2

Rys. 1. Sposób montażu sygnalizatora w osłonie mocującej OM-1

Uwaga: W razie potrzeby możliwe jest również dodatkowe podwieszenie sygnalizatora za pomocą linki stalowej.

Wybierz język