Puszka instalacyjna PIP-2AN i jej odmiany

PUSZKI INSTALACYJNE PRZECIWPOŻAROWE PIP-2AN POSIADAJĄ DOKUMENTY WYDANE PRZEZ CNBOP-PIB:

 • KRAJOWY CERTYFIKAT STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 063-UWB-0194
 • KRAJOWA OCENA TECHNICZNA Nr CNBOP-PIB-KOT-2019/0113-3704 wydanie 2

Dostępne wersje:

PIP-2AN / 0,375A
PIP-2AN / Rozgałęźna / 4mm2
PIP-2AN / Przelotowa / 6x4mm2
PIP-2AN / Przelotowa / 9x4mm2
PIP-2AN / Przelotowa / 9x6mm2
PIP-2AN / Rozgałęźna / 3 żyły / 4mm2
PIP-2AN / Rozgałęźna / 3 żyły / 6mm2


Zakres zastosowania:

Puszki instalacyjne PIP-2AN stosowane są w systemach sygnalizacji pożaru. Puszki te przeznaczone są do podłączania sygnalizatorów np. typu SA-K5, SA-K6, SA-K7 oraz sygnalizatorów innych typów, jak i głośników systemów rozgłaszania przewodowego (DSO), klap dymnych itd. Zadaniem puszki jest zapewnienie ciągłości linii sygnałowej po spaleniu się sygnalizatora i niedopuszczenie do wyeliminowania z działania sygnalizatorów znajdujących się poza strefą pożaru.

Główne zalety:

 • puszki posiadają KRAJOWY CERTYFIKAT STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH oraz KRAJOWĄ OCENĘ TECHNICZNĄ CNBOP-PIB,
 • możliwość zastosowania przewodów o większym przekroju,
 • nowe typoszeregi,
 • nowa konstrukcja,
 • ułatwiony montaż:
 1. brak docisków (trzymaczy) kabla
 2. wyrównanie wysokości  „wejścia kabla”  z zaciskiem kostki ceramicznej
 3. przepusty kablowe wsuwane od góry
 4. nowa konstrukcja przepustów –  proste ścięcie ścinaki dopasowuje otwór przepustu do średnicy wprowadzanego przewodu

Opis konstrukcji:

Puszka instalacyjna PIP-2AN do systemów pożarowych wykonana jest z blachy pokrytej czerwoną farbą proszkową. Zawiera ona kostki ceramiczne wraz z bezpiecznikiem przeciążeniowym jednorazowego zadziałania. Puszka posiada osobne zaciski do podłączenia wejścia linii sygnałowej, osobne do podłączenia wyjścia linii sygnałowej oraz osobne do podłączenia sygnalizatora lub innego urządzenia poprzez bezpiecznik.

Puszka posiada dwa otwory do mocowania jej przy pomocy metalowych kołków do sufitu lub ściany. PIP-2AN charakteryzuje się przelotowym prostym lub kątowym sposobem prowadzenia linii sygnalizacyjnej. Schematy przedstawiają możliwości podłączenia przewodów za pomocą puszki instalacyjnej PIP-2AN.

Firma W2 do sygnalizatorów serii SA-K produkuje puszki PIP-2AN z bezpiecznikiem 0,375 A. W zamówieniu klient określa typ i wartość bezpiecznika odpowiedniego dla urządzenia podłączonego przez omawianą puszkę typu PIP. W przypadku braku puszek ze wskazanym bezpiecznikiem na stanie, firma W2 zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu realizacji zamówienia.

UWAGA!

Wersje PIP-2AN / 0,375A oraz PIP-2AN / Rozgałęźna / 4mm2 umożliwiają wprowadzenie przewodu do puszki również od strony podłoża (wyłamywane metalowe profile). Pozostałe wersje umożliwiają wprowadzenie przewodów jedynie poprzez gumowe przepusty umiejscowione na ściankach bocznych.

 • PIP-2AN/0,375A
 • PIP-2AN/Rozgałęźna/4mm2
Napięcie zasilania max. 400 V AC
Zakres prądowy 0,375 A
Rozgałęźna max. 16 A
Średnica kabla instalacyjnego max. 19 mm
Przekrój przewodu max. 4 mm2
Stopień ochrony zapewniony przez obudowę IP20
Wymiary
Wymiary z przepustami
156x80x30 mm
166x88x30 mm
Waga ∼335 g – PIP-2AN/0,375A
∼331 g – PIP-2AN/Rozgałęźna/4mm2

 • PIP-2AN/Przelotowa/9x6mm2
 • PIP-2AN/Rozgałęźna/3 żyły/6mm2
Napięcie zasilania max. 400 V AC
Zakres prądowy Przelotowa max. 41 A
Rozgałęźna max. 16 A
Średnica kabla instalacyjnego max. 25 mm
Przekrój przewodu max. 6 mm2
Stopień ochrony zapewniony przez obudowę IP20
Wymiary
Wymiary z przepustami
209x114x36 mm
225x125x36 mm
Waga ∼585 g – PIP-2AN/Przelotowa/9x6mm2
∼620 g – PIP-2AN/Rozgałęźna/3 żyły/6mm2

 • PIP-2AN/Przelotowa/6x4mm2
 • PIP-2AN/Przelotowa/9x4mm2
 • PIP-2AN/Rozgałęźna/3 żyły/4mm2
Napięcie zasilania max. 400 V AC
Zakres prądowy Przelotowa max. 32 A
Rozgałęźna max. 16 A
Średnica kabla instalacyjnego max. 19 mm
Przekrój przewodu max. 4 mm2
Stopień ochrony zapewniony przez obudowę IP20
Wymiary
Wymiary z przepustami
187x98x30 mm
197x103x30 mm
Waga ∼406 g – PIP-2AN/Przelotowa/6x4mm2
∼434 g – PIP-2AN/Przelotowa/9x4mm2
∼457 g – PIP-2AN/Rozgałęźna/3 żyły/4mm2

Schematy połączeń:

Schemat elektryczny puszki PIP-2AN z bezpiecznikiem

Schemat elektryczny puszki PIP-2AN z bezpiecznikiem


Schemat elektryczny puszki PIP-2AN/Rozgałęźna

Schemat elektryczny puszki PIP-2AN/Rozgałęźna/4mm2


Schemat elektryczny puszki PIP-2AN/Przelotowa/6x4mm2

Schemat elektryczny puszki PIP-2AN/Przelotowa/6x4mm2


Schemat elektryczny puszek PIP-2AN/Przelotowa/9x4mm2 oraz PIP-2AN/Przelotowa/9x6mm2

Schemat elektryczny puszek PIP-2AN/Przelotowa/9x4mm2 PIP-2AN/Przelotowa/9x6mm2


Schemat elektryczny puszek PIP-2AN/Rozgałęźna/3 żyły/4mm2 oraz PIP-2AN/Rozgałęźna/3 żyły/6mm2

Schemat elektryczny puszek PIP-2AN/Rozgałęźna/3 żyły/4mm2 PIP-2AN/Rozgałęźna/3 żyły/6mm2


UWAGA!
W razie potrzeby zakupu dodatkowych śrubek/podkładek w celu montażu pokrywy – dostępne są dwa zestawy:

Zestaw 1 – dla puszek PIP-1AN, PIP-2AN, PIP-2AN/Rozgałęźna/3 żyły/4mm2, PIP-2AN/Przelotowa/6x4mm2, PIP-2AN/Przelotowa/9x4mm2, PIP-3AN, PIP-5A, PIP-7A

Zestaw 2 – dla puszek PIP-2AN/Rozgałęźna/3 żyły/6mm2, PIP-2AN/Przelotowa/9x6mm2

Każdy zestaw obejmuje komplet elementów do montażu pokryw na 10 sztuk puszek.

Wybierz język