Puszka instalacyjna PIP-5A

PUSZKI INSTALACYJNE PRZECIWPOŻAROWE PIP-5A POSIADAJĄ DOKUMENTY WYDANE PRZEZ CNBOP-PIB:

  • KRAJOWY CERTYFIKAT STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 063-UWB-0194
  • KRAJOWA OCENA TECHNICZNA Nr CNBOP-PIB-KOT-2019/0113-3704 wydanie 2

Zakres zastosowania:

Puszka instalacyjna PIP-5A jest puszką o klasie podtrzymania funkcji elektrycznych E60 oraz E90, umożliwia rozgałęzianie przewodów pięciożyłowych o maksymalnych przekrojach 4 mm2. Głównym przeznaczeniem puszki jest podłączanie przewodów zasilających oraz synchronizujących siłowników klap oddymiających. Jej konstrukcja umożliwia podłączenie praktycznie dowolnej liczby siłowników. Jedynym ograniczeniem jest przekrój przewodu zasilającego oraz obciążalność prądowa wynosząca 16 A.


Opis konstrukcji:

Puszkę PIP-5A wykonuje się z blachy malowanej proszkowo. Wewnątrz niej znajdują się kostki ceramiczne zapewniające odpowiednią odporność na ogień. Kostki ułożone są piętrowo w celu maksymalnego uproszczenia podłączenia przewodów. Pomiędzy kostkami (pod metalowymi osłonami) znajduje się ognioodporne połączenie. Przewody połączeniowe można wprowadzać do wnętrza puszki zarówno przez przepusty od strony podłoża, jak i przepusty umieszczone w bocznych ścianach puszki. Maksymalna średnica przewodu, który można wprowadzić do puszki, wynosi 16 mm.

Pojedyncza puszka zastosowana w systemie oddymiania umożliwia podłączenie trzech niezależnych siłowników (trzy klapy z pojedynczym napędem) lub jednej klapy oddymiającej z dwoma siłownikami oraz modułem końca linii.

Napięcie zasilania max. 400 V AC
Zakres prądowy max. 16 A
Średnica kabla instalacyjnego max. Ø 16 mm
Przekrój przewodu max. 4 mm²
Stopień ochrony zapewniony przez obudowę IP20
Wymiary bez przepustów 174x91x47 mm
Waga ~739 g

Schemat połączeń puszki PIP-5A:

Schemat elektryczny puszki PIP-5A

Schemat elektryczny puszki PIP-5A


Kostki o trzech zaciskach przyłączeniowych służą do podłączenia przewodów zasilających, natomiast kostki o dwóch zaciskach przyłączeniowych służą do łączenia przewodów synchronizacyjnych.

Schemat połączenia puszki PIP-5A

Schemat połączenia puszki PIP-5A


UWAGA!
W razie potrzeby zakupu dodatkowych śrubek/podkładek w celu montażu pokrywy – dostępne są dwa zestawy:

Zestaw 1 – dla puszek PIP-1AN, PIP-2AN, PIP-2AN/rozgałęźna/3żyły/4mm2, PIP-2AN/przelotowa/6x4mm2, PIP-2AN/przelotowa/9x4mm2, PIP-3AN, PIP-5A, PIP-7A

Zestaw 2 – dla puszek PIP-2AN/rozgałęźna/3żyły/6mm2, PIP-2AN/przelotowa/9x6mm2

Każdy zestaw obejmuje komplet elementów do montażu pokryw na 10 sztuk puszek.

Wybierz język