Puszka instalacyjna PIP-7A

PUSZKI INSTALACYJNE PRZECIWPOŻAROWE PIP-7A POSIADAJĄ DOKUMENTY WYDANE PRZEZ CNBOP-PIB:

 • KRAJOWY CERTYFIKAT STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 063-UWB-0194
 • KRAJOWA OCENA TECHNICZNA Nr CNBOP-PIB-KOT-2019/0113-3704 wydanie 2

Zakres zastosowania:

Puszka instalacyjna PIP-7A jest puszką o klasie podtrzymania funkcji elektrycznych E90. Puszka przeznaczona jest do łączenia przewodów instalacji SAP.

Główne zalety:

 • puszka posiada KRAJOWY CERTYFIKAT STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH oraz KRAJOWĄ OCENĘ TECHNICZNĄ CNBOP-PIB
 • możliwość zastosowania przewodów o większym przekroju,
 • nowe typoszeregi,
 • nowa konstrukcja,
 • ułatwiony montaż:
 1. brak docisków (trzymaczy) kabla
 2. wyrównanie wysokości  „wejścia kabla”  z zaciskiem kostki ceramicznej
 3. przepusty kablowe wsuwane od góry
 4. nowa konstrukcja przepustów –  proste ścięcie ścinaki dopasowuje otwór przepustu do średnicy wprowadzanego przewodu

Opis konstrukcji:

Puszka instalacyjna PIP-7A wykonana jest z blachy pokrytej czerwoną farbą proszkową. Zawiera ona kostki ceramiczne umożliwiające łączenie przewodów o maksymalnie dziesięciu parach, przy maksymalnym przekroju 1 żyły równym 4 mm2. Puszka posiada dwa otwory do mocowania jej przy pomocy metalowych kołków do ściany lub sufitu.

Napięcie zasilania max. 400 V AC
Zakres prądowy max. 32 A
Średnica kabla instalacyjnego 19 mm
Przekrój przewodu max. 4 mm2
Stopień ochrony zapewniony przez obudowę IP20
Wymiary

Wymiary z przepustami

275x114x30 mm

286x114x30 mm

Waga ~916 g

Schemat połączeń:

Schemat elektryczny puszki PIP-7A

Schemat elektryczny puszki PIP-7A


UWAGA!
W razie potrzeby zakupu dodatkowych śrubek/podkładek w celu montażu pokrywy – dostępne są dwa zestawy:

Zestaw 1 – dla puszek PIP-1AN, PIP-2AN, PIP-2AN/rozgałęźna/3żyły/4mm2, PIP-2AN/przelotowa/6x4mm2, PIP-2AN/przelotowa/9x4mm2, PIP-3AN, PIP-5A, PIP-7A

Zestaw 2 – dla puszek PIP-2AN/rozgałęźna/3żyły/6mm2, PIP-2AN/przelotowa/9x6mm2

Każdy zestaw obejmuje komplet elementów do montażu pokryw na 10 sztuk puszek.

Wybierz język