Sygnalizator akustyczno-optyczny SA-K7N

SYGNALIZATOR AKUSTYCZNO-OPTYCZNY SA-K7N POSIADA DOKUMENTY WYDANE PRZEZ CNBOP-PIB:

  • CERTYFIKAT STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 1438-CPR-0308
  • ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA  NR 3145/2018

Przeznaczenie:

Sygnalizator akustyczno-optyczny SA-K7N sygnalizuje wystąpienie zagrożenia pożarowego wewnątrz budynków.


Opis konstrukcji:

Sygnalizator posiada obudowę wykonaną z tworzywa sztucznego, w której znajdują się podzespoły elektroniczne. W górnej części obudowy znajduje się źródło światła – diody LED. Sygnalizatory serii SA-K7N mają umieszczone w swojej pokrywie złącze zasilające, złącze wyłącznika WSD-1 oraz sześciopozycyjny mikroprzełącznik, za pomocą którego możliwe jest wybranie trybu pracy sygnalizatora – „master” lub „slave”, jak również wzoru dźwięku.

Sygnalizator SA-K7N występuje w trzech wersjach: 9m, 6m oraz 3m. W zależności od wersji sygnalizatora, zmienia się obszar pokrycia (obszar, w którym natężenie światła jest większe od 0,4 lx). Sygnalizator spełnia wymagania norm EN 54-23:2010, EN 54-3:2001+A1:2002+A2:2006. SA-K7N umożliwia tworzenie sieci sygnalizatorów pracujących synchronicznie (synchronizacja części akustycznej oraz optycznej z wykorzystaniem dodatkowej linii). Sygnalizator SA-K7N może współpracować wyłącznikiem WSD-1.

Cześć akustyczna sygnalizatora umożliwia regulację głośności oraz wykorzystanie opcji liniowego narastania głośności (od około 70 dB do >100 dB @ 1 m). Regulacja głośności dokuje się za pomocą potencjometru, który zlokalizowany jest w pokrywie sygnalizatora. Opcję stopniowego narastania głośności można uaktywnić poprzez przestawienie odpowiedniej pozycji mikroprzełącznika.


Zasada działania sygnalizatora:

Sygnalizator SA-K7N po podłączeniu napięcia zasilania generuje sygnał optyczny impulsowy o czasie rozbłysku krótszym od 0,2 s oraz sygnał akustyczny, zgodny z bieżącymi nastawami.  Częstotliwość generowanego sygnału optycznego wynosi 0,56 Hz. Światło generują diody LED mocy umieszczone w obudowie (kloszu), które tworzą układ optyczny. Sygnalizator SA-K7N umożliwia tworzenie sieci sygnalizatorów pracujących synchronicznie (synchronizowana część akustyczna i optyczna).


Tworzenie sieci sygnalizatorów pracujących synchronicznie:

Przed przystąpieniem do tworzenia sieci sygnalizatorów, należy skonfigurować tryb pracy sygnalizatora. W pokrywie sygnalizatora umieszczony jest mikroprzełącznik sześciopozycyjny. Przestawienie pozycji M/S mikroprzełącznika w pozycję ON ustawia tryb „master”, pozycja OFF tryb „slave”.

W każdej sieci może być tylko jeden sygnalizator „master”, który odpowiedzialny jest za generowanie impulsów synchronizacyjnych. Pozostałe sygnalizatory należy ustawić w tryb „slave”. Niewłaściwe ustawienie trybu pracy spowoduje niewłaściwe działanie sieci sygnalizatorów.

Sieć sygnalizatorów SA-K7N


Oznaczenia:

SA-K7N/3m Pożarowy sygnalizator akustyczno-optyczny SA-K7N o podstawowej wysokości montażu 3 m
SA-K7N/6m Pożarowy sygnalizator akustyczno-optyczny SA-K7N o podstawowej wysokości montażu 6 m
SA-K7N/9m Pożarowy sygnalizator akustyczno-optyczny SA-K7N o podstawowej wysokości montażu 9 m

Otwieranie:

W celu otwarcia sygnalizatora należy: trzymając podstawę dokonać obrotu kloszem sygnalizatora w lewo, następnie rozsunąć klosz i podstawę.

Zamykanie:

W celu zamknięcia sygnalizatora należy dopasować do siebie znaczniki. Następnie należy złożyć sygnalizator oraz dokonać obrotu w kierunku zaznaczonym strzałką (kolejność na rysunku).

SA-K7N zamykanie


Zalecenia montażowe:

Sygnalizatory serii SA-K7N powinny być włączane do instalacji SAP za pośrednictwem puszek połączeniowych o odporności ogniowej (zalecane PIP-3AN). Puszkę montuje się do podłoża/ściany, która również posiada wymaganą odporność ogniową. W przypadku, gdy ze względów estetycznych sygnalizator nie może być umieszczony bezpośrednio na puszcze PIP-3AN, dopuszczalne jest zamontowanie urządzenia do podłoża nie posiadającego wymaganej odporności ogniowej. Należy pamiętać, że w takim rozwiązaniu puszka połączeniowa musi być zamontowana na podłożu ognioodpornym (np. sytuacja, w której puszka PIP-3AN przymocowana jest do sufitu o odporności E90, natomiast sygnalizator SA-K7N zamontowany jest na suficie podwieszanym).

W przypadku nie korzystania z opcji synchronizacji sygnalizatorów serii SA-K7N możliwy jest również montaż poprzez puszkę instalacyjną PIP-1AN, z zachowaniem powyższych informacji dotyczących sposobu montowania.

Typ sygnalizatora akustyczno-optyczny
Napięcie zasilania 16 – 32,5 V DC
Pobór prądu w stanie spoczynku 0 mA
Pobór prądu w stanie alarmowania SA-K7N/3m <75 mA
SA-K7N/6m <75 mA
SA-K7N/9m <110 mA
Pobór mocy w stanie alarmowania SA-K7N/3m <1,8 W
SA-K7N/6m <1,8 W
SA-K7N/9m <2,64 W
Natężenie dźwięku w odległości 1 m >100 dB
Rodzaj środowiska pracy Typ A
Zakres temperatury pracy -10°C ÷ +55°C
Stopień ochrony zapewniony przez obudowę IP33
Rodzaj przewodu linii dozorowej/sygnałowej/zasilania Zgodnie z przepisami, gwarantowany przekrój zgodnie z EN 54-23 od 0,28 mm² do 1,5 mm² włącznie
Max. przekrój przewodu 2,5 mm²
Barwa emitowanego światła Wg świadectwa dopuszczenia: czerwona

Wg normy EN 54-23:2010 biała lub czerwona

Liczba błysków na minutę 33,6 błysków na minutę
Czas pojedynczego rozbłysku SA-K7N/3m  tb=0,15 s
SA-K7N/6m  tb=0,15 s
SA-K7N/9m  tb=0,19 s
Kategoria urządzenia Kategoria O
Masa SA-K7N/3m, SA-K7N/6m ~300 g
SA-K7N/9m ~350 g
Wymiary Ø 115×100 mm
Współpracująca puszka instalacyjna PIP-1AN, PIP-3AN (opcja synchronizacji)

Opis wyprowadzeń, schemat podłączenia:

Nr pozycji Nazwa Funkcja
1 S/M Wybór trybu pracy master (ON)/slave (OFF)
2 S0 Wybór wzoru dźwięku
3 S1 Wybór wzoru dźwięku
4 S2 Wybór wzoru dźwięku
5 S3 Wybór wzoru dźwięku
6 VR Włączenie (ON) /wyłączenie (OFF) opcji stopniowego narastania głośności

Opis nastaw mikroprzełącznika sygnalizatora serii SA-K7N:

Nr syreny Pozycja mikroprzełącznika Nazwa syreny
S0 S1 S2 S3
1 ON ON ON ON syrena pożarowa
2 ON ON ON OFF syrena ISO 8201
3 ON ON OFF ON syrena policyjna
4 ON ON OFF OFF syrena DIN 33 404
5 ON OFF ON ON syrena karetki pogotowia
6 ON OFF ON OFF sygnał tonowo-impulsowy
7 ON OFF OFF ON French alarm signal
8 ON OFF OFF OFF Sweden SS 031711
9 OFF ON ON ON evacuation tone Netherlands
10 OFF ON ON OFF NFC 48-265
11 OFF ON OFF ON German industrial alarm
12 OFF ON OFF OFF PFEER alarm
13 OFF OFF ON ON sygnał ciągły
14 OFF OFF ON OFF sygnał tonowy przemiatany
15 OFF OFF OFF ON emergency tone
16 OFF OFF OFF OFF sygnał tonowy narastający

Obszar pokrycia sygnalizatora SA-K7N:

W instrukcji obsługi dołączonej do wyrobu, opisany jest kształt bryły fotometrycznej. Dokładny kształt bryły fotometrycznej udostępniony jest w pliku *.ies, do pobrania po zalogowaniu do strefy klienta.

Produkty współpracujące

Osłona zabezpieczająca OZ-50-3

Osłona OZ-50-3

Zastosowanie: Osłona OZ-50-3 stosowana jest do zabezpieczania przed uszkodzeniami mechanicznymi sygnalizatorów SA-K7N w odmianach: SA-K7N/3m, SA-K7N/6m, SA-K7N/9m. Osłona OZ-50-3 sprawdza…

osłona mocująca OM-2 + sygnalziator SA-K7N

Osłona mocująca OM-1

Zastosowanie: Dzięki zastosowaniu osłony mocującej OM-1, użytkownik jest w stanie “zamaskować” część sygnalizatora, tak aby widoczna była tylko jego część…

wyłącznik akustyczny pożarowego sygnału dźwiękowego

Wyłącznik sygnału dźwiękowego WSD-1

Wyłącznik akustyczny pożarowego sygnału dźwiękowego Przeznaczenie: Wyłącznik sygnału dźwiękowego (akustyczny) WSD-1 współpracuje z sygnalizatorami akustycznymi typu SA-K5, SA-K6, SA-K7 akustycznymi…

Ognioodporna puszka instalacyjna W2 typu PIP-1AN / Rozgałęźna oraz PIP-1AN / 0,375A

Puszka instalacyjna PIP-1AN

Puszka instalacyjna PIP-1AN PUSZKI INSTALACYJNE PRZECIWPOŻAROWE PIP-1AN POSIADAJĄ DOKUMENTY WYDANE PRZEZ CNBOP-PIB: KRAJOWY CERTYFIKAT STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 063-UWB-0194 KRAJOWA…

Puszka instalacyjna PIP-3AN

PUSZKI INSTALACYJNE PRZECIWPOŻAROWE PIP-3AN POSIADAJĄ DOKUMENTY WYDANE PRZEZ CNBOP-PIB: KRAJOWY CERTYFIKAT STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 063-UWB-0194 KRAJOWA OCENA TECHNICZNA Nr…

Wybierz język