Sygnalizator akustyczny SA-K5N

SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY SA-K5N DO SYSTEMÓW SYGNALIZACJI POŻARU POSIADA DOKUMENTY WYDANE PRZEZ CNBOP-PIB:

  • CERTYFIKAT STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 1438-CPR-0307
  • ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA NR 3125/2018

Przeznaczenie:

Pożarowy sygnalizator akustyczny SA-K5N sygnalizuje wystąpienie zagrożenia pożarowego wewnątrz budynków.


Opis konstrukcji:

Sygnalizator posiada obudowę wykonaną z tworzywa sztucznego, w której znajdują się podzespoły elektroniczne. Przetwornik piezoelektrycznego wytwarza sygnały akustyczne. Sygnalizatory  SA-K5N mają umieszczone w swojej pokrywie blok zasilania, blok wyłącznika WSD-1 oraz mikroprzełącznik, za pomocą którego możliwe jest wybranie trybu pracy sygnalizatora oraz rodzaju sygnału akustycznego.


Zasada działania sygnalizatora:

Sygnalizator SA-K5N po podłączeniu napięcia zasilania zaczyna generować sygnał akustyczny wg nastawionego wzorca. Potencjometr umożliwia regulację głośności sygnału akustycznego. W zależności od nastawy mikroprzełącznika znajdującego się w obudowie sygnalizatora, możliwy jest wybór jednego z czterech sygnałów dźwiękowych, natomiast zakres regulacji głośności waha się przedziale od około 70 dB @ 1 m do >100 dB @ 1 m.


Tworzenie sieci sygnalizatorów pracujących synchronicznie:

SA-K5N umożliwia tworzenie sieci sygnalizatorów pracujących synchronicznie. Synchronizacja sygnalizatorów odbywa się z wykorzystaniem dodatkowej linii (zacisk S sygnalizatora). Podczas tworzenia sieci pracujących synchronicznie, należy pamiętać o prawidłowej konfiguracji trybu pracy sygnalizatorów. W sieci może być tylko jeden  master, pozostałe sygnalizatory muszą pracować w trybie slave.

W przypadku współpracy z wyłącznikiem WSD-1, wyłącznik dołączony do sygnalizatora „slave” powoduje wyłączenie pojedynczego sygnalizatora. Podłączenie WSD-1 do sygnalizatora „master” powoduje wyłączenie całej sieci sygnalizatorów. Wyłącznik podłączany jest bezpośrednio do sygnalizatora, nie jest wymagane prowadzenie oddzielnych przewodów zasilających wyłącznik.

Sygnalizator SA-K5N umożliwia również liniowe narastanie głośności. W zależności od nastawy potencjometru, czas rampy zawiera się w przedziale od 0 do 25,6 s.

Przed przystąpieniem do tworzenia sieci sygnalizatorów, należy skonfigurować tryb pracy sygnalizatora. W pokrywie sygnalizatora umieszczony jest mikroprzełącznik czteropozycyjny. Przestawienie pozycji M/S mikroprzełącznika w pozycję ON ustawia tryb „master”, pozycja OFF tryb „slave”.

W każdej sieci może być tylko jeden sygnalizator „master”, który odpowiedzialny jest za generowanie impulsów synchronizacyjnych. Pozostałe sygnalizatory ustawia się w tryb „slave”. Niewłaściwe ustawienie trybu pracy spowoduje niewłaściwe działanie sieci sygnalizatorów.

Sieć sygnalizatorów SA-K5N


Otwieranie:

W celu otwarcia sygnalizatora należy: trzymając podstawę dokonać obrotu kloszem sygnalizatora w lewo, następnie rozsunąć klosz i podstawę.

Zamykanie:

W celu zamknięcia sygnalizatora należy dopasować do siebie znaczniki. Następnie należy złożyć sygnalizator oraz dokonać obrotu w kierunku zaznaczonym strzałką (kolejność na rysunku).

SA-K5N zamykanie


Zalecenia montażowe:

Sygnalizatory serii SA-K5N powinny być włączane do instalacji SAP za pośrednictwem puszek połączeniowych o odporności ogniowej (zalecane PIP-3AN). Puszkę powinno montować się do podłoża/ściany, która również posiada wymaganą odporność ogniową. W przypadku, gdy ze względów estetycznych, montaż sygnalizatora bezpośrednio na puszcze PIP-3AN jest niemożliwy, dopuszcza się montaż sygnalizatora do podłoża nie posiadającego wymaganej odporności ogniowej. Puszkę połączeniową należy zamontować na podłożu o wymaganej odporności ogniowej (np. sytuacja, w której puszka PIP-3AN zamontowana jest do sufitu o odporności E90, natomiast sygnalizator SA-K5N zamontowany jest na suficie podwieszanym).

W przypadku nie korzystania z opcji synchronizacji sygnalizatorów serii SA-K5N możliwy jest również montaż poprzez puszkę instalacyjną PIP-1AN, z zachowaniem powyższych informacji dotyczących sposobu montowania.

Typ sygnalizatora akustyczny
Napięcie zasilania 16 – 32,5 V DC
Pobór prądu w stanie spoczynku 0 mA
Pobór prądu w stanie alarmowania <20 mA
Natężenie dźwięku w odległości 1m >100 dB
Rodzaj środowiska pracy Typ A
Zakres temperatury pracy -10°C ÷ +55°C
Stopień ochrony zapewniony przez  obudowę IP33
Masa ~185 g
Wymiary Ø 115×62 mm
Współpracująca puszka instalacyjna PIP-1AN,PIP-3AN (opcja synchronizacji)

Opis wyprowadzeń, schemat podłączenia

 Schemat podłączenia SA-K5N Nr pozycji Nazwa Funkcja
1 S/M Wybór trybu pracy slave/master
2 S0 Wybór wzoru dźwięku
3 S1 Wybór wzoru dźwięku
4 VR Włączenie/wyłączenie opcji stopniowego narastania głośności

 

VR ON – Opcja włączona OFF – Opcja wyłączona
S/M ON – Tryb Master OFF – Tryb Slave

 

S0 S1 Wzór dźwięku
OFF OFF DIN 33404
OFF ON Sygnał policji
ON OFF ISO 8201
ON ON Sygnał straży pożarnej

Produkty współpracujące

osłona zabezpieczająca OZ-40

Osłona OZ-40-2

Zastosowanie: Osłony OZ-40-2 stosuje się do zabezpieczania sygnalizatorów firmy W2, czujek pożarowych lub innych urządzeń pasujących wymiarowo do kształtu osłony….

osłona mocująca OM-2 + sygnalziator SA-K7N

Osłona mocująca OM-1

Zastosowanie: Dzięki zastosowaniu osłony mocującej OM-1, użytkownik jest w stanie “zamaskować” część sygnalizatora, tak aby widoczna była tylko jego część…

wyłącznik akustyczny pożarowego sygnału dźwiękowego

Wyłącznik sygnału dźwiękowego WSD-1

Wyłącznik akustyczny pożarowego sygnału dźwiękowego Przeznaczenie: Wyłącznik sygnału dźwiękowego (akustyczny) WSD-1 współpracuje z sygnalizatorami akustycznymi typu SA-K5, SA-K6, SA-K7 akustycznymi…

Ognioodporna puszka instalacyjna W2 typu PIP-1AN / Rozgałęźna oraz PIP-1AN / 0,375A

Puszka instalacyjna PIP-1AN

Puszka instalacyjna PIP-1AN PUSZKI INSTALACYJNE PRZECIWPOŻAROWE PIP-1AN POSIADAJĄ DOKUMENTY WYDANE PRZEZ CNBOP-PIB: KRAJOWY CERTYFIKAT STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 063-UWB-0194 KRAJOWA…

Puszka instalacyjna PIP-3AN

PUSZKI INSTALACYJNE PRZECIWPOŻAROWE PIP-3AN POSIADAJĄ DOKUMENTY WYDANE PRZEZ CNBOP-PIB: KRAJOWY CERTYFIKAT STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 063-UWB-0194 KRAJOWA OCENA TECHNICZNA Nr…

Wybierz język