Sygnalizator akustyczny SA-A1

Przeznaczenie:

Sygnalizator akustyczny SA-A1 znajduje zastosowanie w automatyce przemysłowej oraz w systemach sygnalizacji zdarzeń.


Opis konstrukcji:

Sygnalizator akustyczny SA-A1 umożliwia generowanie pięciu sygnałów akustycznych. Wyzwolenie sygnału akustycznego odbywa się poprzez zwarcie odpowiedniego wejścia sterującego do masy. Dodatkowo sygnalizator posiada wejście umożliwiające pracę w trybie obniżonej głośności.

Obudowę sygnalizatora wykonuje się z tworzywa sztucznego. Elementy są trwale połączone. Źródłem dźwięku jest przetwornik piezoceramiczny. Sygnalizator posiada mocowanie do podłoża/ściany proste lub kątowe.

Typ sygnalizatora do automatyki
Rodzaj sygnalizatora akustyczny
Napięcie zasilania 18..32 V DC
Pobór prądu przy napięciu zasilającym 24 V DC Praca w trybie pełnej głośności <110 mA
Praca w trybie niepełnej głośności <25 mA
Natężenie dźwięku w odległości 1 m @ 24 V DC (uzależnione od wzoru sygnału akustycznego) Praca w trybie pełnej głośności
Min > 88 dB
Max > 99 dB
Praca w trybie niepełnej głośności
Min > 69 dB
Max > 82 dB
Masa ~260 g
Zakres temperatur pracy -10°C ÷ +55°C
Stopień zanieczyszczenia 3
Stopień ochrony zapewniany przez obudowę IP54
Max. przekrój przewodu 2,5 mm2
Materiał obudowy tworzywo sztuczne
Kolor obudowy czarny
Sposób montażu mocowanie proste lub kątowe

Schemat podłączenia:

Sygnał akustyczny wyzwalany jest poprzez zwarcie odpowiedniego wejścia sterującego do masy. Sygnał jest generowany tak długo jak długo wejście sygnalizatora pozostaje zwarte do masy. Układ elektroniczny sygnalizatora posiada wbudowany mechanizm priorytetu, oznacza to, że w przypadku wystąpienia dwóch sygnałów jednocześnie, układ rozpocznie generowanie sygnału o wyższym priorytecie (priorytet najwyższy posiada wejście S1).

Sygnalizator SA-A1 może również pracować w trybie obniżonej głośności. W przypadku gdy wejście VOL zostanie zwarte do masy, układ elektroniczny wbudowany w sygnalizator obniży natężenie emitowanego dźwięku. Stan ten będzie trwał tak długo jak długo wejście VOL sygnalizatora będzie zwarte do masy.

Wejście sterujące Sygnał akustyczny
S1 Zwiększana częstotliwość od 2400 HZ do 2850 Hz w ciągu 0,14 s
S2 Częstotliwość 2850 Hz: cyklicznie 60 ms dźwięku, 120 ms ciszy
S3 Ciągły dźwięk 300 Hz
S4 Cyklicznie odcinki po 0,5 s o częstotliwości 800 Hz, 700 Hz
S5 Częstotliwość 3000 Hz, 3 paczki impulsów o czasie trwania 32 ms każda (dźwięk i cisza po 16 ms) przedzielone ciszą 0,5 s, po czym 1,5 s ciszy

Wybierz język