Sygnalizator głosowy SG-WgwIP65

Przeznaczenie:

Sygnalizator głosowy SG-WgwIP65 jest sygnalizatorem wewnętrznym, który można zastosować w miejscach o zwiększonym stopniu zanieczyszczenia. Przykładem zastosowania mogą być linie produkcyjne, gdzie wymagane jest „mycie maszyn” po cyklu np. ubojnie.

Sygnalizator głosowy SG-WgwIP65 jest sygnalizatorem uniwersalnym przeznaczonym dla szerokiego obszaru rozwiązań. Znajduje zastosowanie między innymi w systemach sygnalizacji włamania czy automatyki. Oprócz tego może być stosowany w aplikacjach, w których wymagany jest nietypowy sygnał ostrzegawczy, którego nie obejmują żadne wzorce.

Dostępna jest również wersja SG-WgwsIP65 (sygnalizator powtarzający – odbiera i wzmacnia sygnał przesłany z SG-WgwIP65, nie ma możliwości programowania).


Opis konstrukcji:

Sygnalizator SG-WgwIP65 wykonany jest we wzmocnionej obudowie z tworzywa sztucznego koloru szarego o stopniu ochrony IP65. Obudowa składa się z dwóch części połączonych ze sobą śrubami ze stali nierdzewnej. Pomiędzy nimi znajduje się uszczelka z poliuretanu. W przedniej części obudowy umiejscowiony jest wodoodporny głośnik szerokopasmowy wraz z maskownicą. Do tylnej części obudowy przymocowana jest płytka, w której umiejscowiono: wyprowadzenia do podłączenia napięcia zasilania, wyprowadzenia do podłączenia sygnalizatora SG-WgwsIP65, potencjometr, diodę sygnalizacyjną oraz gniazdo karty microSD. Do wprowadzenia kabla do obudowy służy dławnica.

Sygnalizator umożliwia odtwarzanie do sześciu komunikatów słownych o łącznym czasie trwania 65 s. Opcjonalnie komunikat słowny może być uzupełniony akustycznym sygnałem ostrzegawczym o czasie trwania do 60 s. Jako źródło dźwięku zastosowano głośnik. Fabrycznie sygnalizator ma wgranych 6 komunikatów, których treści znajdują się w zakładce KOMUNIKATY.

W przypadku, gdy potrzebne jest zaprogramowanie własnych sekwencji można to wykonać w następujący sposób. Wczytywanie odtwarzanych komunikatów odbywa się z karty microSD do wewnętrznej pamięci urządzenia (plik utworzony za pomocą programu konfiguracyjnego „SG-Wgw PC Software v2.0” dostępnego po zalogowaniu się w strefie klienta). Szerszy opis programowania znajduje się w zakładce DODATKOWE.

Sygnalizator posiada także wejście TRIG służące do wyzwalania komunikatu. Realizuje ono również funkcję wejścia adresującego lub wyciszającego sygnalizatora (w zależności od konfiguracji). Konfiguracji sygnalizatora dokonuje się przy pomocy programu konfiguracyjnego “SG”. Opcjonalnie sygnalizator wyposażony jest w element antysabotażowy utrudniający usunięcie urządzenia.

Sygnalizator głosowy SG-WgwIP65 współpracuje z sygnalizatorami „powtarzającymi” SG-WgwsIP65, jest to szczególnie przydatne w przypadku nagłaśniania długich korytarzy lub większych obiektów.


Możliwości oferowane przez sygnalizator SG-WgwIP65:

Sygnalizator głosowy SG-WgwIP65 oferuje użytkownikowi możliwość odtwarzania do sześciu komunikatów słownych (w zależności od konfiguracji) wraz z akustycznym sygnałem ostrzegawczym (1 z 33 wzorów). Programowanie sekwencji odbywa się niezależnie. Na rysunku poniżej przedstawiono sekwencję pracy sygnalizatora. Za pomocą programu konfiguracyjnego „SG” użytkownik definiuje czasy: akustycznego sygnału ostrzegawczego, pauzy 1, komunikatu głosowego, pauzy 2.

Dodatkowo użytkownik ma do dyspozycji wejście TRIG (aktywne po podaniu masy), które w zależności od konfiguracji może pracować jako wejście: wyzwalające komunikat, wyciszające komunikat lub dodatkowe wejście adresowe. W przypadku liczby komunikatów od 1 do 3 wejście TRIG może pracować jako wejście wyzwalające lub wyciszające (konfiguracja w programie „SG”), natomiast w przypadku sześciu komunikatów wejście TRIG pracuje jako dodatkowe wejście adresowe. W przypadku wykorzystania wejścia TRIG jako wejścia wyciszającego, stan aktywny na wejściu (chwilowe lub ciągłe zwarcie do masy) wycisza sygnalizator jak również całą sieć podłączoną do niego.

Tabela trybów pracy SG-Wgw, SG-WgwIP65

Sygnalizator posiada umieszczony w pokrywie potencjometr służący do regulacji natężenia dźwięku. Dodatkowo w pokrywie znajduje się dioda LED sygnalizującą proces kopiowania dźwięku z karty microSD do pamięci wewnętrznej sygnalizatora.

UWAGA: Regulacja głośności działa lokalnie, zmiana głośności w sygnalizatorze SG-WgwIP65 nie zmienia głośności wszystkich sygnalizatorów w sieci.


Zakres zastosowania:

  • miejsca o zwiększonym stopniu zanieczyszczenia
  • linie produkcyjne, gdzie wymagane jest “mycie maszyn” po cyklu np. ubojnie
  • systemy sygnalizacji włamania, pożaru, zagrożenia gazem;
  • systemy automatyki;
  • obiekty techniczne;
  • sklepy jako sygnalizator zapowiadający (umieszczony nad wejściem, współpracujący z detektorem ruchu);
  • inne aplikacje, w których wymagane jest odtwarzanie nietypowych dźwięków.

Przykłady nietypowych zastosowań sygnalizatora SG-WgwIP65:

Jednym z ciekawszych przykładów aplikacji sygnalizatora jest zastosowanie w sklepach. Sygnalizator umożliwia generowanie komunikatu wyzwalanego określonym zdarzeniem, w tym przypadku wykryciem osoby przez detektor ruchu umieszczoną nad wejściem. Podłączenie przekaźnika detektora ruchu do wejścia wyzwalającego TRIG sygnalizatora spowoduje odtwarzanie komunikatu. W celu uniknięcia cyklicznego włączania sygnalizatora, użytkownik może określić czas przerwy do kolejnego odtwarzania komunikatu (w czasie trwania pauzy stan wejścia TRIG jest ignorowany).


Kolejnym zastosowaniem sygnalizatora SG-WgwIP65 jest odtwarzanie nietypowych dźwięków. Nietypowy sygnał dźwiękowy można stworzyć poprzez program konfiguracyjny SG. W tym celu wystarczy utworzyć plik konfiguracyjny z wybranym dźwiękiem, a następnie skopiować zawartość karty do sygnalizatora. Użytkownik za pomocą programu konfiguracyjnego może określać czas trwania syreny oraz czasy pauzy 1, pauzy 2. W przypadku wyłączenia pauzy czasów użytkownik uzyskuje efekt ciągłego odtwarzania dźwięku. Sygnalizator SG-WgwIP65 może również sygnalizować stan pracy maszyn. Sygnalizację głosową stanu pracy maszyny, można zrealizować poprzez zwieranie wejść +1, +2, TRIG do masy lub do zasilania. Poprzez odpowiednie zwieranie użytkownik uzyskuje możliwość odtwarzania sześciu komunikatów.

Typ sygnalizatora akustyczny, głosowy
Napięcie zasilania +10..32 V DC
Zakres napięcia na wejściu TRIG 0..32 V DC
Pobór prądu w stanie działania 12 V DC <260 mA

24 V DC <125 mA

Natężenie dźwięku w odległości 1m >85 dB
Zakres temperatur pracy -10°C ÷ +55°C
Stopień ochrony zapewniony przez obudowę IP65
Max. przekrój przewodu 2,5 mm2
Masa ~645 g
Wymiary 120x120x65 mm

Schemat podłączenia:

Oznaczenie Opis
+1, +2 wejścia służące do zasilania (uruchamiania) sygnalizatora. Pełnią one również funkcję adresów (1,2), które sterują wyzwalaniem poszczególnych sekwencji
masa zasilania
OUT Wyjście sygnałowe do sygnalizatorów powtarzających SG-Wgws
GND masa dla sygnalizatorów powtarzających SG-Wgws
TRIG wejście pełniące różną funkcję (w zależności od trybu pracy sygnalizatora – adresu 3, wejścia wyciszającego lub wyzwalającego)
VOL potencjometr do płynnej regulacji natężenia generowanego dźwięku
KARTA SD gniazdo karty microSD
COPY dioda sygnalizująca kopiowanie ustawień z karty microSD

Programowanie sygnalizatora:

Po poprawnym zamontowaniu sygnalizatora należy umieścić kartę microSD (z umieszczonym na niej plikiem z programu konfiguracyjnego „SG”) w złączu sygnalizatora. Następnie należy włączyć zasilanie sygnalizatora, po wykonaniu tej czynności sygnalizator przystępuje do kopiowania plików z karty microSD do wewnętrznej pamięci. Rozpoczęcie procesu kopiowania sygnalizowane jest komunikatem słownym „Kopiowanie” oraz świeceniem czerwonej diody LED. Koniec kopiowania sygnalizowany jest komunikatem „Kopiowanie zakończone”. Po zakończeniu kopiowania sygnalizator zacznie odtwarzać kolejno wszystkie zaprogramowane sekwencje alarmowe. Po zakończeniu kopiowania należy wyciągnąć kartę microSD ze złącza sygnalizatora. Ponowne podanie napięcia zasilania wprowadza sygnalizator w stan właściwej pracy.

Fabrycznie wgrane komunikaty:

Komunikat 1
UWAGA! Intruz w magazynie! WARNING! Intruder in the warehouse!
ACHTUNG! Eindringling im Lager!

Komunikat 2
UWAGA! Strefa bezpieczeństwa została naruszona!

Komunikat 3
Naruszyłeś strefę bezpieczeństwa! Niezwłocznie opuść zabezpieczany obszar!

Komunikat 4
UWAGA! Zgłoszony został napad na strażnika!

Komunikat 5
Test systemu antywłamaniowego. Proszę ignorować kolejne komunikaty.

Komunikat 6
Koniec testu systemu antywłamaniowego. Kolejne komunikaty proszę traktować poważnie.

Produkty współpracujące

Moduł automatyki MA-01

Moduł automatyki MA-01

Przeznaczenie: Moduł automatyki MA-01 znajduje zastosowanie w systemach automatyki przemysłowej. Opis konstrukcji: Rolą modułu jest pośredniczenie pomiędzy wyjściem przekaźnikowym maszyny…

Wybierz język