Sygnalizator głosowy SG-Wgw

Przeznaczenie:

Sygnalizator głosowy SG-Wgw jest sygnalizatorem uniwersalnym przeznaczonym dla szerokiego obszaru zastosowań. SG-Wgw może być instalowany w: systemach sygnalizacji włamania, automatyki oraz aplikacjach, w których wymagany jest nietypowy sygnał ostrzegawczy. Sygnalizator SG-Wgw montuje się wewnątrz budynków.


Opis konstrukcji:

Sygnalizator głosowy SG-Wgw wykonany jest z tworzywa sztucznego, standardowo koloru białego. Sygnalizator umożliwia odtwarzanie do sześciu komunikatów słownych o łącznym czasie trwania 65 s. Opcjonalnie komunikat słowny może być uzupełniony akustycznym sygnałem ostrzegawczym o czasie trwania do 60 s. Jako źródło dźwięku zastosowano głośnik.

Wczytywanie odtwarzanych komunikatów odbywa się z karty SD do wewnętrznej pamięci urządzenia (plik utworzony za pomocą programu konfiguracyjnego „SG” dostępnego po zalogowaniu się w strefie klienta). Sygnalizator posiada także wejście TRIG służące do wyzwalania komunikatu. Realizuje ono również funkcję wejścia adresującego lub wyciszającego sygnalizatora (w zależności od konfiguracji). Konfiguracji sygnalizatora dokonuje się przy pomocy programu konfiguracyjnego “SG”. Opcjonalnie sygnalizator wyposażony jest w element antysabotażowy utrudniający usunięcie urządzenia.
Sygnalizator głosowy SG-Wgw współpracuje z sygnalizatorami „powtarzającymi” SG-Wgws, jest to szczególnie przydatne w przypadku nagłaśniania długich korytarzy lub większych obiektów.


Możliwości oferowane przez sygnalizator SG-Wgw:

Sygnalizator głosowy SG-Wgw oferuje użytkownikowi możliwość odtwarzania do sześciu komunikatów słownych (w zależności od konfiguracji) wraz z akustycznym sygnałem ostrzegawczym (1 z 33 wzorów). Programowanie sekwencji odbywa się niezależnie. Na rysunku poniżej przedstawiono sekwencję pracy sygnalizatora. Za pomocą programu konfiguracyjnego „SG” użytkownik definiuje czasy: akustycznego sygnału ostrzegawczego, pauzy 1, komunikatu głosowego, pauzy 2.

Dodatkowo użytkownik ma do dyspozycji wejście TRIG (aktywne po podaniu masy). W zależności od konfiguracji może ono pracować jako wejście: wyzwalające komunikat, wyciszające komunikat lub dodatkowe wejście adresowe. W przypadku liczby komunikatów od 1 do 3 wejście TRIG może pracować jako wejście wyzwalające lub wyciszające (konfiguracja w programie „SG”), natomiast w przypadku sześciu komunikatów wejście TRIG pracuje jako dodatkowe wejście adresowe. Wykorzystanie wejścia TRIG jako wejścia wyciszającego, stan aktywny na wejściu (chwilowe lub ciągłe zwarcie do masy) wycisza sygnalizator jak również całą sieć podłączoną do niego.

Tabela trybów pracy SG-Wgw, SG-WgwIP65

Sygnalizator posiada umieszczony w pokrywie potencjometr służący do regulacji natężenia dźwięku oraz diodę LED sygnalizującą proces kopiowania dźwięku z karty SD do pamięci wewnętrznej sygnalizatora.


Otwieranie:

W celu otwarcia sygnalizatora należy: trzymając podstawę dokonać obrotu kloszem sygnalizatora w lewo, następnie rozsunąć klosz i podstawę.

Zamykanie:

W celu zamknięcia sygnalizatora należy dopasować do siebie znaczniki. Następnie należy złożyć sygnalizator oraz dokonać obrotu w kierunku zaznaczonym strzałką (kolejność na rysunku)

SG-Wgw zamykanie


Zakres zastosowania:

  • systemy sygnalizacji włamania, pożaru, zagrożenia gazem;
  • systemy automatyki;
  • obiekty techniczne;
  • sklepy jako sygnalizator zapowiadający (umieszczony nad wejściem, współpracujący z detektorem ruchu);
  • innych aplikacjach, w których wymagane jest odtwarzanie nietypowych dźwięków.

Przykłady nietypowych zastosowań sygnalizatora SG-Wgw:

Jednym z ciekawszych przykładów aplikacji sygnalizatora jest zastosowanie w sklepach. Sygnalizator umożliwia generowanie komunikatu wyzwalanego określonym zdarzeniem, w tym przypadku wykryciem osoby przez detektor ruchu umieszczony nad wejściem. Podłączenie przekaźnika detektora ruchu do wejścia wyzwalającego TRIG sygnalizatora spowoduje odtwarzanie komunikatu. W celu uniknięcia cyklicznego włączania sygnalizatora, użytkownik może określić czas przerwy do kolejnego odtwarzania komunikatu (w czasie trwania pauzy stan wejścia TRIG jest ignorowany).

Kolejnym zastosowaniem sygnalizatora SG-Wgw jest odtwarzanie nietypowych dźwięków. W przypadku, kiedy użytkownik zobowiązany jest do użycia nietypowego sygnału dźwiękowego, wystarczy utworzyć plik konfiguracyjny z wybranym dźwiękiem, następnie skopiować zawartość karty do sygnalizatora. Użytkownik za pomocą programu konfiguracyjnego może określać czas trwania syreny oraz czasy pauzy 1, pauzy 2. W przypadku wyłączenia pauzy czasów użytkownik uzyskuje efekt ciągłego odtwarzania dźwięku. Sygnalizator SG-Wgw może również sygnalizować stanu pracy maszyn. Sygnalizację głosową stanu pracy maszyny, można zrealizować poprzez zwieranie wejść +1, +2, TRIG do masy lub do zasilania. Poprzez odpowiednie zwieranie użytkownik uzyskuje możliwość odtwarzania sześciu komunikatów.

Typ sygnalizatora akustyczny, głosowy
Napięcie zasilania +10..32 V DC
Zakres napięcia na wejściu TRIG 0..32 V DC
Pobór prądu w stanie działania 12 V DC <260 mA

24 V DC <125 mA

Natężenie dźwięku w odległości 1 m >85 dB
Zakres temperatur pracy -10°C ÷ +55°C
Stopień ochrony zapewniony przez obudowę IP21C
Max. przekrój przewodu 2,5 mm²
Masa ~320 g
Wymiary Ø 114×66 mm

Schemat połączeń sygnalizatora SG-Wgw:


Uruchomienie sygnalizatora:

Po poprawnym zamontowaniu sygnalizatora należy umieścić kartę SD (z umieszczonym na niej plikiem z programu konfiguracyjnego „SG”) w złączu sygnalizatora. Następnie należy włączyć zasilanie sygnalizatora, po wykonaniu tej czynności sygnalizator przystępuje do kopiowania plików z karty SD do wewnętrznej pamięci. Rozpoczęcie procesu kopiowania sygnalizowane jest komunikatem słownym „Kopiowanie” oraz świeceniem czerwonej diody LED. Koniec kopiowania sygnalizowany jest komunikatem „Kopiowanie zakończone”. Po zakończeniu kopiowania sygnalizator zacznie odtwarzać kolejno wszystkie zaprogramowane sekwencje alarmowe. Po zakończeniu kopiowania należy wyciągnąć kartę SD ze złącza sygnalizatora. Ponowne podanie napięcia zasilania wprowadza sygnalizator w stan właściwej pracy.

Produkty współpracujące

osłona zabezpieczająca OZ-40

Osłona OZ-40-2

Zastosowanie: Osłony OZ-40-2 stosuje się do zabezpieczania sygnalizatorów firmy W2, czujek pożarowych lub innych urządzeń pasujących wymiarowo do kształtu osłony….

Moduł automatyki MA-01

Moduł automatyki MA-01

Przeznaczenie: Moduł automatyki MA-01 znajduje zastosowanie w systemach automatyki przemysłowej. Opis konstrukcji: Rolą modułu jest pośredniczenie pomiędzy wyjściem przekaźnikowym maszyny…

Wybierz język