Sygnalizator optyczny SO-Ad2

Przeznaczenie:

Sygnalizator optyczny SO-Ad2 znajduje zastosowanie w systemach automatyki oraz systemach sygnalizacji zdarzeń.


Opis konstrukcji:

Sygnalizator optyczny SO-Ad2 posiada obudowę wykonaną z tworzywa sztucznego, w której znajdują się podzespoły elektroniczne. W górnej części obudowy znajduje się źródło światła – dioda LED RGB. Sygnalizatory serii SO-Ad2 mają umieszczone w swojej pokrywie: złącze zasilające, złącze sterujące oraz czteropozycyjny mikroprzełącznik. Za pomocą mikroprzełącznika możliwe jest wybranie wypełnienia oraz częstotliwości błysków sygnalizatora.

Elementem uzupełniającym obudowy jest gniazdo pozwalające na  bezpośrednie zamocowanie sygnalizatora do sufitu lub ściany przy pomocy dwóch wkrętów i kołków rozporowych.


Zasada działania sygnalizatora:

Sygnalizator SO-Ad2 jest sygnalizatorem optycznym, który umożliwia generowanie sygnałów optycznych o siedmiu kolorach. Kolor generowanego sygnału uzależniony jest od stanu wejść zasilających sygnalizatora. Zgodnie z zasadą mieszania barw R, G, B, poprzez odpowiednie sterowanie wejść użytkownik uzyskuje kolory zgodne z rysunkiem poniżej.

Wejścia zasilające
+ R Wejście zasilające sterujące składową R koloru
+ G Wejście zasilające sterujące składową G koloru
+ B Wejście zasilające sterujące składową B koloru
GND Masa zasilania
Wejścia sterujące
LL Wejście sterujące obniżeniem jasności światła (aktywne masą)
CL Wejście aktywujące światło ciągłe (aktywne masą)

Opis wejść zasilających i sterujących


Otwieranie:

W celu otwarcia sygnalizatora należy: trzymając podstawę dokonać obrotu kloszem sygnalizatora w lewo, następnie rozsunąć klosz i podstawę.

Zamykanie:

W celu zamknięcia sygnalizatora należy dopasować do siebie znaczniki. Następnie należy złożyć sygnalizator oraz dokonać obrotu w kierunku zaznaczonym strzałką (kolejność na rysunku).

SO-Ad2 zamykanie

Typ sygnalizatora do automatyki
Rodzaj sygnalizatora optyczny
Napięcie zasilania 10..30 V DC
Pobór prądu przy napięciu zasilającym 24 V DC <220 mA
Pobór mocy <5,28 W
Wymiary Ø 115×90 mm
Masa ~190 g
Zakres temperatur pracy -10°C ÷ +55°C
Stopień ochrony zapewniany przez obudowę IP54
Wypełnienie rozbłysku 25% lub 50%
Częstotliwość rozbłysków 0,5 – 10 Hz
Materiał obudowy tworzywo sztuczne
Kolor obudowy biały

Schemat podłączenia sygnalizatora SO-Ad2:


Sterowanie:

Sygnalizator uruchamiany jest poprzez podłączenie napięcia zasilania do wejść zasilających sterujących składowymi koloru. Uzyskiwany w ten sposób sygnał optyczny jest „mieszany” cyfrowo, aby uzyskać odpowiednie proporcje kolorów, co powoduje uzyskanie wyraźnej barwy. W zależności od liczby aktywnych wejść, użytkownik otrzymuje kolor sygnału ostrzegawczego zgodny z poniższą tabelą.

Wejście zasilające Kolor sygnału
+R +G +B
+Uz NC NC Czerwony
NC +Uz NC Zielony
NC NC +Uz Niebieski
+Uz +Uz NC Żółty
NC +Uz +Uz Błękitny
+Uz NC +Uz Fioletowy
+UZ +Uz +Uz Biały

NC – niepodłączone;  +Uz – napięcie zasilania

Poprzez odpowiednie podłączanie sygnałów sterujących , użytkownik może uzyskać efekt światła impulsowego, światła ciągłego oraz światła o zmniejszonej intensywności. Częstotliwość sygnału optycznego impulsowego może zawierać się w granicach od 0,5 Hz do 10 Hz. Kolejnym parametrem, który może ustalać użytkownik, jest wypełnienie sygnału optycznego. Wypełnienie może wynosić 25% lub 50%.

Za pomocą mikroprzełącznika umieszczonego w pokrywie sygnalizatora użytkownik może zmieniać częstotliwość światła impulsowego zgodnie z poniższą tabelą.

Pozycja mikroprzełącznika Częstotliwość
2-D0 3-D1 4-D2
OFF OFF OFF 10 Hz
OFF OFF ON 7,5 Hz
OFF ON OFF 5 Hz
OFF ON ON 3 Hz
ON OFF OFF 2 Hz
ON OFF ON 1 Hz
ON ON OFF 0,7 Hz
ON ON ON 0,5 Hz

W przypadku potrzeby zmiany wypełnienia sygnału optycznego z 25% na 50%, należy przełączyć pierwszą pozycję mikroprzełącznika (25% – ON, 50% – OFF).


Wymiary:

Produkty współpracujące

Moduł automatyki MA-01

Moduł automatyki MA-01

Przeznaczenie: Moduł automatyki MA-01 znajduje zastosowanie w systemach automatyki przemysłowej. Opis konstrukcji: Rolą modułu jest pośredniczenie pomiędzy wyjściem przekaźnikowym maszyny…

Wybierz język