Sygnalizator optyczny SO-Pd13

SYGNALIZATOR OPTYCZNY SO-Pd13 DO SYSTEMÓW SYGNALIZACJI POŻARU POSIADA DOKUMENTY WYDANE PRZEZ CNBOP-PIB:

  • CERTYFIKAT STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 1438-CPR-0287
  • ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA NR 3047/2017

Sygnalizator optyczny – przeznaczenie:

Sygnalizator przeznaczony jest do sygnalizacji optycznej w wewnętrznych systemach sygnalizacji pożaru.


Opis konstrukcji:

Sygnalizator optyczny posiada obudowę wykonaną z tworzywa sztucznego, w której znajdują się podzespoły elektroniczne. W górnej części obudowy znajduje się źródło światła – diody LED. Sygnalizatory optyczne serii SO-Pd13 mają umieszczone w swojej pokrywie złącze zasilające oraz czteropozycyjny mikroprzełącznik (tylko w wersji z wbudowanym modułem synchronizacji), za pomocą którego możliwe jest wybranie trybu pracy sygnalizatora oraz czasu opóźnienia względem sygnalizatora „master” (tylko podczas pracy w trybie „slave”).

Sygnalizator optyczny SO-Pd13 występuje w trzech wersjach: 9m, 6m oraz 3m. W zależności od wersji sygnalizatora, zmienia się obszar pokrycia (obszar, w którym natężenie światła jest większe od 0,4 lx).

Sygnalizator SO-Pd13 spełnia wymagania normy EN 54-23:2010, umożliwia tworzenie sieci sygnalizatorów pracujących synchronicznie (synchronizacja z wykorzystaniem linii zasilającej – wersja sygnalizatora z modułem synchronizacji) lub z nastawionym opóźnieniem względem sygnalizatora master (od 0 s do 0,7 s).

Uwaga: Podczas pracy w sieci, tryb fali (opóźnienie od sygnalizatora master do slave) nie jest objęty zakresem normy EN 54-23:2010. Dostęp do mikroprzełącznika jest ograniczony. W celu zmiany nastawu należy usunąć osłonę mikroprzełącznika.


Zasada działania sygnalizatora:

Sygnalizator optyczny SO-Pd13 po podłączeniu napięcia zasilania generuje sygnał optyczny impulsowy o czasie rozbłysku krótszym od 0,2 s. Częstotliwość generowanego sygnału optycznego wynosi 0,56 Hz. Elementem generującym światło są diody LED mocy, umieszczone w obudowie (kloszu) tworzącym układ optyczny. W zależności od wersji sygnalizatora (wersja z wbudowanym modułem synchronizacyjnym) możliwe jest tworzenie sieci sygnalizatorów pracujących synchronicznie lub z efektem fali. W przypadku pracy sygnalizatorów w sieci, sygnalizator „master” wysyła impulsy synchronizacyjne po linii zasilającej. Podczas budowania sieci, sygnalizatory należy podłączyć do źródła zasilania poprzez filtr synchronizacyjny FS-1.


Tworzenie sieci sygnalizatorów pracujących synchronicznie:

Przed przystąpieniem do tworzenia sieci sygnalizatorów, należy skonfigurować tryb pracy sygnalizatora. W pokrywie sygnalizatora umieszczony jest mikroprzełącznik czteropozycyjny. Przestawienie pozycji S/M mikroprzełącznika w pozycję ON ustawia tryb „master”, pozycja OFF tryb „slave”.

W każdej sieci może być tylko jeden sygnalizator „master”, który odpowiedzialny jest za generowanie impulsów synchronizacyjnych. Pozostałe sygnalizatory muszą być ustawione w tryb „slave”. Niewłaściwe ustawienie trybu pracy spowoduje niewłaściwe działanie sieci sygnalizatorów.

Sieć sygnalizatorów SO-Pd13

Uwaga !

Podczas tworzenia sieci sygnalizatorów, należy stosować filtr synchronizacyjny FS-1. Niezastosowanie filtra może doprowadzić do uszkodzenia źródła napięcia zasilania.


Tryb fali:

Sieć sygnalizatorów może pracować synchronicznie lub z efektem fali. Tryb pracy sieci ustawiamy poprzez ustawienie opóźnienia na sygnalizatorach „slave”. W przypadku ustawienia opóźnienia na wartość 0 s sieć będzie pracowała synchronicznie. Opóźnienie ustawiamy za pomocą mikroprzełączników D0..D2 zgodnie z poniższą tablicą:

S/M ON – Tryb Master OFF – Tryb Slave
D0 D1 D2 Czas opóźnienia
OFF OFF OFF 0 s
OFF OFF ON 0,1 s
OFF ON OFF 0,2 s
OFF ON ON 0,3 s
ON OFF OFF 0,4 s
ON OFF ON 0,5 s
ON ON OFF 0,6 s
ON ON ON 0,7 s

Oznaczenia:

SO-Pd13/3m Pożarowy sygnalizator optyczny SO-Pd13 o podstawowej wysokości montażu 3 m
SO-Pd13/6m Pożarowy sygnalizator optyczny SO-Pd13 o podstawowej wysokości montażu 6 m
SO-Pd13/9m Pożarowy sygnalizator optyczny SO-Pd13 o podstawowej wysokości montażu 9 m
SO-Pd13/3m/s Pożarowy sygnalizator optyczny SO-Pd13 o podstawowej wysokości montażu 3 m, wersja z wbudowanym modułem synchronizacji
SO-Pd13/6m/s Pożarowy sygnalizator optyczny SO-Pd13 o podstawowej wysokości montażu 6 m, wersja z wbudowanym modułem synchronizacji
SO-Pd13/9m/s Pożarowy sygnalizator optyczny SO-Pd13 o podstawowej wysokości montażu 9 m, wersja z wbudowanym modułem synchronizacji

Otwieranie:

W celu otwarcia sygnalizatora należy: trzymając podstawę dokonać obrotu kloszem sygnalizatora w lewo, następnie rozsunąć klosz i podstawę.

Zamykanie:

W celu zamknięcia sygnalizatora należy dopasować do siebie znaczniki, następnie złożyć sygnalizator oraz dokonać obrotu w kierunku zaznaczonym strzałką (kolejność na rysunku).

SO-Pd13 zamykanie


Zalecenia dotyczące montażu sygnalizatorów:

Sygnalizatory optyczne serii SO-Pd13 powinny być włączane do instalacji SAP za pośrednictwem puszek połączeniowych o odporności ogniowej (zalecane PIP-1AN). Puszka powinna być montowana do podłoża/ściany, która również posiada wymaganą odporność ogniową. W przypadku, gdy ze względów estetycznych, montaż sygnalizatora bezpośrednio na puszcze PIP-1AN jest niemożliwy, dopuszczalny jest montaż sygnalizatora do podłoża nie posiadającego wymaganej odporności ogniowej, natomiast puszka połączeniowa musi być zamontowana na podłożu o wymaganej odporności ogniowej (np. sytuacja, w której puszka PIP-1AN zamontowana jest do sufitu o odporności E90, natomiast sygnalizator SO-Pd13 zamontowany jest na suficie podwieszanym).

Typ sygnalizatora optyczny
Napięcie zasilania 16 – 32,5 V DC
Pobór prądu w stanie spoczynku 0 mA
Pobór prądu w stanie alarmowania <38 mA SO-Pd13/3m
<38 mA SO-Pd13/3m/s
<38 mA SO-Pd13/6m
<38 mA SO-Pd13/6m/s
<85 mA SO-Pd13/9m
<85 mA SO-Pd13/9m/s
Pobór mocy w stanie alarmowania <0,91 W SO-Pd13/3m
<0,91 W SO-Pd13/3m/s
<0,91 W SO-Pd13/6m
<0,91 W SO-Pd13/6m/s
<2 W SO-Pd13/9m
<2 W SO-Pd13/9m/s
Rodzaj środowiska pracy Typ A
Zakres temperatury pracy -10°C ÷ +55°C
Stopień ochrony zapewniony przez obudowę IP54
Rodzaj przewodu linii dozorowej / sygnałowej / zasilania Zgodnie z przepisami, gwarantowany przekrój zgodnie z EN 54-23 od 0,28 mm² do 1,5 mm² włącznie
Max. przekrój przewodu 2,5 mm²
Barwa emitowanego światła Wg świadectwa dopuszczenia: barwa czerwona
Wg normy EN 54-23:2010 biała lub czerwona
Liczba błysków na minutę 33,6 błysków na minutę
Czas pojedyńczego rozbłysku SO-Pd13/3m, SO-Pd13/3m/s  tb=0,15 s
SO-Pd13/6m, SO-Pd13/6m/s  tb=0,15 s
SO-Pd13/9m, SO-Pd13/9m/s  tb=0,19 s
Kategoria urządzenia Kategoria O
Masa SO-Pd13/3m, SO-Pd13/3m/s  ~180 g
SO-Pd13/6m, SO-Pd13/6m/s  ~180 g
SO-Pd13/9m, SO-Pd13/9m/s  ~220 g
Wymiary SO-Pd13/3m, SO-Pd13/3m/s  Ø 115×53 mm
SO-Pd13/6m, SO-Pd13/6m/s  Ø 115×53 mm
SO-Pd13/9m, SO-Pd13/9m/s  Ø 115×68 mm
Współpracująca puszka instalacyjna PIP-1AN

Schemat połączeń sygnalizatora SO-Pd13

Schemat podłączenia SO-Pd13

Po lewej wersja bez modułu synchronizacji, po prawej z modułem synchronizacji


Obszar pokrycia sygnalizatora SO-Pd13:

W instrukcji obsługi dołączonej do wyrobu, opisany jest kształt bryły fotometrycznej. Dokładny kształt bryły fotometrycznej udostępniony jest w pliku *.ies, do pobrania po zalogowaniu do strefy klienta.

Podczas projektowania instalacji SAP projektant może wykorzystać dane dostarczone przez W2 do współpracy z programami obliczeniowymi, np. Calculux Indoor,  Dialux.

Produkty współpracujące

Osłona zabezpieczająca OZ-50-2

Osłona OZ-50-2

Zastosowanie: Osłona OZ-50-2 stosowana jest do zabezpieczania przed uszkodzeniami mechanicznymi sygnalizatorów SO-Pd13 w odmianach: SO-Pd13/9m, SO-Pd13/9m/s. Osłona OZ-50 sprawdza się…

Osłona zabezpieczająca OZ-50-1

Osłona OZ-50-1

Osłona OZ-50-1 – zastosowanie: Osłona OZ-50-1 stosowana jest do zabezpieczania przed uszkodzeniami mechanicznymi sygnalizatorów SO-Pd13 w odmianach: SO-Pd13/3m, SO-Pd13/3m/s, SO-Pd13/6m,…

OM-2 montaż SO-Pd13

Osłona mocująca OM-2

Zastosowanie: Dzięki zastosowaniu osłony mocującej OM-2, użytkownik jest w stanie “zamaskować” część sygnalizatora, tak aby widoczna była tylko jego część…

filtr synchronizacyjny FS-1 przeciwpożarowy

Filtr synchronizacyjny FS-1

Filtr synchronizacyjny FS-1 stosuje się z pożarowymi sygnalizatorami optycznymi SO-Pd13. Zadaniem filtra jest tłumienie impulsów synchronizacyjnych występujących w linii zasilającej,…

Ognioodporna puszka instalacyjna W2 typu PIP-1AN / Rozgałęźna oraz PIP-1AN / 0,375A

Puszka instalacyjna PIP-1AN

Puszka instalacyjna PIP-1AN PUSZKI INSTALACYJNE PRZECIWPOŻAROWE PIP-1AN POSIADAJĄ DOKUMENTY WYDANE PRZEZ CNBOP-PIB: KRAJOWY CERTYFIKAT STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 063-UWB-0194 KRAJOWA…

Wybierz język