Sygnalizator głosowo-optyczny SGO-Pgz3

ZEWNĘTRZNY SYGNALIZATOR GŁOSOWO-OPTYCZNY SGO-Pgz3 POSIADA DOKUMENTY WYDANE PRZEZ CNBOP-PIB:

  • CERTYFIKAT STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 1438-CPR-0823
  • ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA NR 4629/2022

UWAGA! Dokumenty do pobrania po zalogowaniu w Strefie Klienta

Przeznaczenie:

Sygnalizator głosowo-optyczny SGO-Pgz3 przeznaczony jest do sygnalizowania pożaru przemiennie sygnałem akustycznym i sygnałem komunikatu słownego (sekwencja zgodna z normą EN 54-3:2001+A1:2002+A2:2006). Dodatkowo sygnalizator generuje błyskowy sygnał optyczny (zgodnie z normą EN 54-23:2010). Sygnalizator SGO-Pgz3 przeznaczony jest do pracy na zewnątrz budynku, może być również montowany wewnątrz pomieszczeń.


Opis konstrukcji:

Sygnalizator posiada obudowę wykonaną z tworzywa niepalnego, w której znajdują się podzespoły elektroniczne. Obudowa składa się z trzech części: korpusu z zamontowanym głośnikiem oraz układem elektronicznym, klosza przykrywającego źródło światła oraz pokrywy z otworami umożliwiającymi emitowanie dźwięku ze znajdującego się w środku głośnika. Pod pokrywą umieszczone są: złącze zasilające, złącze do podłączenia wyłącznika WSD-1, złącze do realizacji synchronizacji, złącze micro USB oraz potencjometr służący do regulacji natężenia dźwięku. Złącze zasilające posiada trzy wyprowadzenia oznaczone „+1”, „+2”, „GND”. Podłączenie napięcia do wejść sygnalizatora umożliwia odtwarzanie komunikatów zgodnie z tabelą zamieszczoną poniżej. Złącze USB służy do kopiowania komunikatów z komputera PC do pamięci wewnętrznej sygnalizatora. Sygnalizator umożliwia odtwarzanie jednego z 18 wzorów sygnału akustycznego lub brak sygnału akustycznego. Fabrycznie sygnalizator ma w pamięci zapisane trzy komunikaty oraz ustawioną syrenę pożarową.


Współpraca z wyłącznikiem WSD-1:

W przypadku, gdy zaistnieje potrzeba lokalnego wyłączenia sygnalizatora, użytkownik może wykorzystać wyłącznik sygnału dźwiękowego WSD-1. Sygnalizator ma blok przyłączeniowy służący do podłączenia wyłącznika. Po podłączeniu wyłącznika WSD-1, naciśnięcie klawisza powoduje wyłączenie sygnału dźwiękowego sygnalizatora – pozostawiając sygnał optyczny. Stan ten jest aktywny tak długo jak długo na zaciskach sygnalizatora jest obecne napięcie zasilania. Zadziałanie wyłącznika sygnalizowane jest diodą LED umieszczoną na klawiszu wyłącznika.

UWAGA !

Wyłącznik WSD-1 zasilany jest bezpośrednio z bloku przyłączeniowego sygnalizatora. Nie należy podłączać zewnętrznego źródła zasilania do zacisków bloku WSD-1.


Oznaczenia / odmiany:

Sygnalizator SGO-Pgz3 występuje w 3 odmianach, które różnią się między sobą barwą generowanego błysku.

Oznaczenie / odmiana Opis
SGO-Pgz3 zewnętrzny sygnalizator głosowo-optyczny generujący światło czerwone, klosz lampy w kolorze czerwonym
SGO-Pgz3/śb zewnętrzny sygnalizator głosowo-optyczny generujący światło białe, klosz lampy w kolorze białym
SGO-Pgz3/śbcz zewnętrzny sygnalizator głosowo-optyczny generujący naprzemiennie światło białe oraz czerwone, klosz lampy w kolorze białym

UWAGA!

Odmiany SGO-Pgz3/śb, SGO-Pgz3/śbcz nie są objęte Świadectwem Dopuszczenia!

UWAGA!

Pod wszystkie odmiany sygnalizatorów SGO-Pgz3 zalecana jest puszka PIP-3AN/1,25A!


Otwieranie:

W celu otwarcia sygnalizatora należy: wykręcić wkręty mocujące pokrywę do korpusu i zdjąć pokrywę.

Zamykanie:

W celu zamknięcia sygnalizatora należy ułożyć pokrywę na korpusie sygnalizatora, a następnie dokręcić wkręty mocujące.

Typ sygnalizatora głosowo-optyczny
Napięcie zasilania 20-32,5 V DC
Pobór prądu w stanie spoczynku 0 mA
Pobór prądu w stanie alarmowania <1100 mA*
Pobór mocy w stanie alarmowania <26,4 W*
Poziom dźwięku w odległości 1 m >100 dB*
Częstotliwość błysku ~0,5 Hz
Czas błysku ~190 ms
Czas pomiędzy błyskami ~1800 ms
Kategoria obszaru pokrycia O
Typ środowiskowy typ B
Temperatura pracy -25°C ÷ +70°C
Stopień ochrony (kod IP) IP33C
Stopień ochrony (kod IK) nie dotyczy
Max. przekrój przewodu 1,5 mm²
Wymiary 312 x 295 x 95 mm
Masa ~1402 g

*dla Uz=24 V DC, Po=20Wrms, f=1 kHz

UWAGA!

Pod wszystkie odmiany sygnalizatorów SGO-Pgz3 zalecana jest puszka PIP-3AN/1,25A!

Sterowanie:

Podłączenie napięcia zasilania na odpowiednie zaciski wyzwala generowanie sekwencji alarmowej oraz sygnału błyskowego.

UWAGA!

Podanie napięcia zasilania na: wejście +1 spowoduje odtworzenie komunikatu K1.mp3, wejście +2 spowoduje odtworzenie komunikatu K2.mp3, wejścia +1 oraz +2 spowoduje odtworzenie komunikatu K3.mp3.


Synchronizacja:

W przypadku potrzeby zbudowania sieci sygnalizatorów pracujących synchronicznie, należy połączyć ze sobą wszystkie linie „SA” sygnalizatorów wchodzących w skład jednej sieci oraz analogicznie linie „SB”.

Jako interfejs komunikacyjny wykorzystano 2 – przewodowy standard magistrali CAN. Linia „SA” odpowiada linii CAN H, natomiast linia „SB” linii CAN L. Po podłączeniu napięcia zasilania do zacisków wszystkich sygnalizatorów, zaczynają one pracować synchronicznie (światło i dźwięk). W momencie, gdy w sieci pojawi się sygnalizator z wartością „autoaktualizacja” ustawioną na 1, zawartość pamięci tego sygnalizatora zostanie skopiowana do pozostałych sygnalizatorów znajdujących się w sieci. Czas trwania procesu kopiowania pamięci uzależniony jest od ilości oraz długości nagrań. Przykładowo czas kopiowania plików o łącznej wielkości 1,95MB trwa około 10 minut. Po skopiowaniu zawartości pamięci, sieć sygnalizatorów uruchomi się, o ile proces kopiowania przebiegł pomyślnie. Wystąpienie błędów podczas procesu kopiowania zostanie zasygnalizowane krótkimi błyśnięciami lampy sygnalizatora, z którego zawartość pamięci była kopiowana oraz sygnalizatora, w którym wystąpił błąd. Podczas kopiowania sygnalizatory emitują krótkie ciche impulsy akustyczne.

UWAGA !

Do prawidłowej pracy magistrali wymagane jest stosowanie rezystorów 120Ω na końcach magistrali.

W ramach jednej sieci może znajdować się nie więcej niż 10 sygnalizatorów.

Długość linii synchronizacji nie powinna przekraczać 400 m (testowane przy użyciu przewodu typu YnTKSYekw, 150nF/km, 0,7mH/km, 75Ω/km).


Fabrycznie wgrane komunikaty:

Komunikat 1:
Uwaga! Uwaga! W budynku wykryto pożar, proszę zastosować się do instrukcji przeciwpożarowej.
Attention! Attention! Fire in the building, please follow fire safety instructions immediately.
Achtung! Achtung! Im Gebäude wurde Brand entdeckt, richten Sie sich bitte nach den Brandschutzmaßnahmen.

Komunikat 2:
Uwaga! Uwaga! Zagrożenie zostało zlikwidowane, odwołuje się alarm ewakuacyjny.
Attention! Attention! The fire risk has been eliminated, fire alarm has been cancelled.
Achtung! Achtung! Die Brandgefahr wurde beseitigt, der Evakuierungsalarm wird abgesagt.

Komunikat 3:
Uwaga! Uwaga! Z powodu zagrożenia pożarowego budynku, zaistniała potrzeba ewakuacji. Proszę o niezwłoczne opuszczenie budynku, najkrótszą z możliwych dróg.
Attention! Attention! There is fire risk in the building, evacuation is required. Please leave the building immediately by the shortest possible route.
Achtung! Achtung! Im Gebäude wurde Feuergefahr gemeldet und das Gebäude muss Evakuiert werden. Bitte verlassen Sie sofort das Gebäude über den nächstgelegenen Ausgang.


Programowanie:

Do programowania zalecane jest wykorzystanie Kabla USB do sygnalizatorów.

Sygnalizator do prawidłowej pracy wymaga pliku konfiguracyjnego oraz plików *.mp3 z treściami komunikatów (znajdują się fabrycznie w pamięci urządzenia). W celu skopiowania własnych plików z nagraniami należy odłączyć napięcie zasilania od zacisków sygnalizatora. Następnie należy podłączyć sygnalizator do portu USB komputera PC/laptopa za pomocą przewodu USB A/micro USB (wymagana funkcja transmisji danych). Po podłączeniu przewodu sygnalizator będzie widoczny w systemie operacyjnym jako urządzenie pamięci masowej. Następnie należy skopiować pliki z nagraniami dźwiękowymi do sygnalizatora.

Użytkownik powinien pamiętać o zachowaniu nomenklatury nazw plików z nazwami rozpoznawanymi przez sygnalizator, tzn. komunikat pierwszy „K1.mp3”, komunikat drugi „K2.mp3”, itd.

UWAGA !

Opcja autoaktualizacji ma znaczenie tylko wówczas, gdy sygnalizatory pracują w sieci.

Produkty współpracujące

Kabel USB do sygnalizatorów

Przeznaczenie: Kabel USB typ A – microUSB typ B przeznaczony do programowania sygnalizatorów: SG-Pgw3 SGO-Pgw SGO-Pgz3 SG-Wgw2 SG-Wgw2 IP65 Długość…

wyłącznik akustyczny pożarowego sygnału dźwiękowego

Wyłącznik sygnału dźwiękowego WSD-1

Wyłącznik akustyczny pożarowego sygnału dźwiękowego Przeznaczenie: Wyłącznik sygnału dźwiękowego (akustyczny) WSD-1 współpracuje z sygnalizatorami akustycznymi typu SA-K5, SA-K6, SA-K7 akustycznymi…

Puszka instalacyjna PIP-3AN

PUSZKI INSTALACYJNE PRZECIWPOŻAROWE PIP-3AN POSIADAJĄ DOKUMENTY WYDANE PRZEZ CNBOP-PIB: KRAJOWY CERTYFIKAT STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 063-UWB-0623 KRAJOWA OCENA TECHNICZNA Nr…

Wybierz język