Osłona mocująca OM-2

Zastosowanie:

Dzięki zastosowaniu osłony mocującej OM-2, użytkownik jest w stanie “zamaskować” część sygnalizatora, tak aby widoczna była tylko jego część użytkowa. W zależności od rodzaju sygnalizatora widoczna może być: część optyczna, akustyczna lub akustyczno-optyczna. Zastosowanie osłon mocujących jest bardzo przydatne w obiektach gdzie duże znaczenie ma estetyka (np. hotele, muzea, sale dydaktyczne).

Osłona OM-2 umożliwia mocowanie tylko wewnętrznych sygnalizatorów optycznych serii SO-P8.


Opis konstrukcji:

Osłony mocujące są wykonane ze stali pokrytej farbą proszkową koloru białego.

Wymiary Ø 155 mm
Masa ~250 g
Średnica otworu montażowego Ø 133 mm
Średnica uchwytu do linki stalowej Ø 10 mm

Sposób montażu:

W celu zamontowania osłony mocującej OM-2 należy w suficie podwieszanym wyciąć otwór o średnicy 133mm (za pomocą otwornicy). Następnie należy wyjąć sprężynę dociskającą znajdującą się w górnej części osłony i umieścić sygnalizator w osłonie zgodnie z rys. 1. Po umieszczeniu sygnalizatora należy ponownie umieścić sprężynę dociskającą na określonej wysokości, dobranej do mocowania sygnalizatora. Ściskając sprężyny boczne należy wsunąć osłonę w otwór montażowy.

Osłona OM-2:

Pozycja 2: Sygnalizator SO-P8

Rys. 2. Sposób montażu sygnalizatorów SO-P8 w osłonie OM-2

Uwaga: W razie potrzeby możliwe jest również dodatkowe podwieszenie sygnalizatora za pomocą linki stalowej.

Produkty współpracujące

Sygnalizator optyczny SO-P8

SYGNALIZATOR OPTYCZNY  SO-P8 POSIADA DOKUMENTY WYDANE PRZEZ CNBOP-PIB: CERTYFIKAT STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 1438-CPR-0875 ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA NR 4826/2023 UWAGA! Dokumenty do…

Wybierz język