Sygnalizator akustyczny SA-A2

Przeznaczenie:

Sygnalizator akustyczny SA-A2 przeznaczony jest do sygnalizacji akustycznej w systemach automatyki przemysłowej.


Główne cechy sygnalizatora:

  • Regulacja natężenia dźwięku
  • Funkcja stopniowego zwiększania natężenia dźwięku, zapobiegająca efektowi zaskoczenia w sytuacjach ciszy
  • Możliwość tworzenia sieci sygnalizatorów pracujących synchronicznie
  • Bardzo niski pobór prądu (<20 mA @ 24 V DC) przy znacznym natężeniu generowanego sygnału akustycznego (>100 dB @ 1 m)
  • Cztery wzory dźwięku
S0 S1 Wzór dźwięku
OFF OFF DIN 33 404
OFF ON Sygnał policji
ON OFF ISO 8201
ON ON Sygnał straży pożarnej

Sygnalizator posiada obudowę wykonaną z tworzywa sztucznego, w której znajdują się podzespoły elektroniczne.  Sygnalizator akustyczny SA-A2 ma umieszczone w swojej pokrywie złącze zasilające oraz czteropozycyjny mikroprzełącznik, za pomocą którego możliwe jest wybranie trybu pracy sygnalizatora, wzoru dźwięku, jak również włączenie lub wyłączenie opcji stopniowego narastania głośności. Dodatkowo w pokrywie sygnalizatora umieszczony jest potencjometr umożliwiający regulację głośności sygnalizatora.


Otwieranie:

W celu otwarcia sygnalizatora należy: trzymając podstawę dokonać obrotu koszem sygnalizatora w lewo, następnie rozsunąć kosz  i podstawę.

Zamykanie:

W celu zamknięcia sygnalizatora należy dopasować do siebie znaczniki, następnie złożyć  sygnalizator oraz dokonać obrotu  w kierunku zaznaczonym strzałką (kolejność na rysunku ).

SA-A2 zamykanie

Zakres napięcia zasilania +16..32,5 V DC
Pobór prądu przy napięciu zasilającym 24 V DC <20 mA
Pobór mocy <0,48 W
Natężenie dźwięku w odległości 1 m @ 24 V DC >100 dB
Rodzaj środowiska pracy Typ A
Zakres temperatury pracy -10°C ÷ +55°C
Stopień ochrony zapewniany przez obudowę IP33
Masa ~200 g
Wymiary Ø 115×62 mm

Schemat podłączenia:

VR ON – opcja włączona OFF – opcja wyłączona
M/S ON – tryb Master OFF – tryb Slave

 

Nr pozycji Nazwa Funkcja
1 M/S wybór trybu pracy Master/Slave
2 S0 wybór wzoru dźwięku
3 S1 wybór wzoru dźwięku
4 VR włączenie/wyłączenie opcji stopniowego narastania głośności

Sieć sygnalizatorów SA-A2:

Sygnalizator akustyczny SA-A2 umożliwia tworzenie sieci sygnalizatorów pracujących synchronicznie.

Synchronizacja sygnalizatorów odbywa się z wykorzystaniem dodatkowej linii (zacisk S sygnalizatora). Podczas tworzenia sieci pracujących synchronicznie, należy pamiętać o prawidłowej konfiguracji trybu pracy sygnalizatorów (tylko jeden  master, pozostałe sygnalizatory w trybie slave).

W przypadku, gdy wystąpi awaria linii synchronizacyjnej (np. zerwanie linii), sygnalizatory zaczynają pracować niezależnie.


Wymiary:

Produkty współpracujące

osłona zabezpieczająca OZ-40

Osłona OZ-40-2

Zastosowanie: Osłony OZ-40-2 stosuje się do zabezpieczania sygnalizatorów firmy W2, czujek pożarowych lub innych urządzeń pasujących wymiarowo do kształtu osłony….

Wybierz język