Sygnalizator akustyczny SA-P8

SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY  SA-P8 POSIADA DOKUMENTY WYDANE PRZEZ CNBOP-PIB:

  • CERTYFIKAT STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 1438-CPR-0883
  • ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA NR 4839/2023

UWAGA! Dokumenty do pobrania po zalogowaniu w Strefie Klienta

Przeznaczenie:

Sygnalizator akustyczny SA-P8 przeznaczony jest do sygnalizacji akustycznej w systemach sygnalizacji pożarowej. Sygnalizator przeznaczony jest do pracy wewnątrz budynku.


Opis konstrukcji:

W pokrywie sygnalizatora SA-P8 znajdują się dwa bloki przyłączeniowe. Blok oznaczony jako ZAS służy do podłączenia przewodów zasilających („+”, „-”), a także przewodu synchronizacji (S). Blok oznaczony jako WSD-1 jest wyjściem służącym do podłączenia wyłącznika sygnału dźwiękowego WSD-1. Ponadto w pokrywie znajduje się również potencjometr do regulacji poziomu dźwięku oraz sześciopozycyjny mikroprzełącznik. Przy pomocy mikroprzełącznika możliwy jest wybór trybu pracy, wybór wzoru dźwięku oraz aktywacja opcji stopniowego narastania dźwięku. Opcja ta umożliwia stopniowe zwiększanie poziomu dźwięku od wartości minimalnej do wartości zadanej przy pomocy potencjometru.


Zasada działania sygnalizatora:

Sygnalizator SA-P8 po podłączeniu napięcia zasilania generuje sygnał akustyczny, zgodny z bieżącymi nastawami. Sygnał akustyczny jest generowany przez przetwornik piezoceramiczny. Sygnalizator SA-P8 umożliwia tworzenie sieci sygnalizatorów pracujących synchronicznie.


Oznaczenia / odmiany:

Sygnalizator SA-P8 występuje w dwóch odmianach asortymentowych przedstawionych w poniższej tabeli.

Oznaczenie / odmiana
Opis
SA-P8/C sygnalizator akustyczny w obudowie czerwonej
SA-P8/B sygnalizator akustyczny w obudowie białej

Otwieranie:

W celu otwarcia sygnalizatora należy: wykręcić wkręt blokujący podstawę, trzymając podstawę dokonać obrotu koszem sygnalizatora w lewo, następnie rozsunąć kosz i podstawę.

Zamykanie:

W celu zamknięcia sygnalizatora należy dopasować do siebie znaczniki, następnie złożyć sygnalizator oraz dokonać obrotu w kierunku zaznaczonym strzałką (kolejność na rysunku).  Po zamknięciu, zablokować podstawę poprzez dokręcenie wkrętu blokującego.

otwieranie / zamykanie sygnalizator akustyczny SA-P8


Zalecenia montażowe:

Sygnalizatory typu SA-P8 powinny być włączane do instalacji SSP za pośrednictwem puszek połączeniowych o wymaganej klasie podtrzymania funkcji elektrycznych (zalecane PIP-3AN). W przypadku braku potrzeby korzystania z opcji synchronizacji sygnalizatorów typu SA-P8 możliwy jest również montaż poprzez puszkę instalacyjną PIP-1AN, z zachowaniem poniższych informacji dotyczących sposobu montowania.  Jeśli niepotrzebny jest montaż bezpośrednio na puszce, to do podłączenia sygnalizatora wykorzystana może być puszka PIP-2AN/0,375A.

Puszka powinna być montowana do podłoża/ściany, która posiada wymaganą odporność ogniową.   W przypadku, gdy ze względów estetycznych, montaż sygnalizatora bezpośrednio na puszcze jest niemożliwy, dopuszczalny jest montaż sygnalizatora do podłoża nie posiadającego wymaganej odporności ogniowej. Puszka połączeniowa musi być zamontowana na podłożu o wymaganej odporności ogniowej (np. sytuacja, w której puszka zamontowana jest do sufitu o odporności E90, natomiast sygnalizator SA-P8 zamontowany jest na suficie podwieszanym). Szczegółowe wytyczne odnośnie montażu puszek instalacyjnych zawarte są w Krajowej Ocenie Technicznej CNBOP-PIB-KOT-2019/2024/0113-3704 wydanie 1.

Do montażu w suficie podwieszanym przeznaczona jest osłona mocująca OM-1. Zabieg ten pozwala na ukrycie sygnalizatora w suficie podwieszanym, co powoduje zwiększenie walorów estetycznych wykonanej instalacji.

Jeśli w miejscu montażu zachodzi potrzeba ochrony sygnalizatora przed uszkodzeniami mechanicznymi, zastosowana może być osłona zabezpieczająca OZ-50-3.

Typ sygnalizatora akustyczny
Napięcie zasilania 16-32,5 V DC
Pobór prądu w stanie spoczynku 0 mA
Pobór prądu w stanie alarmowania <40 mA*
Pobór mocy w stanie alarmowania <0,96 W*
Poziom dźwięku w odległości 1 m >100 dB*
Częstotliwość błysku nie dotyczy
Czas błysku nie dotyczy
Czas pomiędzy błyskami nie dotyczy
Kategoria obszaru pokrycia nie dotyczy
Typ środowiskowy Typ A
Temperatura pracy od -10°C do +55°C
Stopień ochrony (kod IP) IP33
Stopień ochrony (kod IK) IK07
Max. przekrój przewodu 2,5 mm2
Wymiary Ø114×88 mm
Masa ~235 g

*dotyczy ustawień fabrycznych
(zasilanie Uz=24V DC, syrena pożarowa, potencjometr ustawiony na maksimum, stopniowe narastanie poziomu dźwięku włączone)

Sterowanie:

Podłączenie napięcia zasilania na odpowiednie zaciski wyzwala generowanie sygnału akustycznego.

sterowanie sygnalizator akustyczny SA-P8

Numer mikroprzełącznika Oznaczenie Funkcja
1 M/S Wybór trybu pracy MASTER (ON) / SLAVE (OFF)
2 S0 Wybór wzoru dźwięku
3 S1 Wybór wzoru dźwięku
4 S2 Wybór wzoru dźwięku
5 S3 Wybór wzoru dźwięku
6 VR Opcja stopniowego narastania poziomu dźwięku (ON)

Synchronizacja:

Sygnalizatory typu SA-P8 mogą pracować w sieci (synchronizacja części akustycznej). Urządzenia, które mają być ze sobą zsynchronizowane powinny być połączone dodatkową żyłą oznaczoną na schemacie jako S. Tylko jeden sygnalizator w sieci powinien być ustawiony jako MASTER, pozostałe jako SLAVE.

Poniżej przykładowy schemat synchronizacji:

schemat synchronizacji sygnalizatorów akustycznych SA-P8

Zadziałanie wyłącznika WSD-1 podłączonego do sygnalizatora MASTER powoduje wyciszenie całej linii sygnalizatorów pracujących w sieci. Zadziałanie wyłącznika podłączonego do urządzenia pracującego w trybie SLAVE powoduje wyłączenie części akustycznej jedynie w sygnalizatorze, do którego podłączony jest WSD-1.

UWAGA!

Regulacja poziomu dźwięku przy pomocy potencjometru działa lokalnie i dotyczy sygnalizatora,  w którym zmieniana jest nastawa.

UWAGA!

Sygnalizatory SA-P8 mogą być synchronizowane również z innymi sygnalizatorami produkowanymi przez W2:

  • SA-K5N / część akustyczna
  • SA-K7N, SAOZ-Pk2, SAO-P8 / część akustyczna

Produkty współpracujące

Osłona zabezpieczająca OZ-50-3

Osłona zabezpieczająca OZ-50-3

Zastosowanie: Osłona OZ-50-3 stosowana jest do zabezpieczania przed uszkodzeniami mechanicznymi sygnalizatorów SA-P8, SAO-P8 we wszystkich odmianach. Osłona OZ-50-3 sprawdza się…

Osłona mocująca OM-1

Zastosowanie: Dzięki zastosowaniu osłony mocującej OM-1, użytkownik jest w stanie “zamaskować” część sygnalizatora, tak aby widoczna była tylko jego część…

wyłącznik akustyczny pożarowego sygnału dźwiękowego

Wyłącznik sygnału dźwiękowego WSD-1

Wyłącznik akustyczny pożarowego sygnału dźwiękowego Przeznaczenie: Wyłącznik sygnału dźwiękowego (akustyczny) WSD-1 współpracuje z sygnalizatorami akustycznymi typu SA-K5, SA-K6, SA-K7 akustycznymi…

Ognioodporna puszka instalacyjna W2 typu PIP-1AN / Rozgałęźna oraz PIP-1AN / 0,375A

Puszka instalacyjna PIP-1AN

Puszka instalacyjna PIP-1AN PUSZKI INSTALACYJNE PRZECIWPOŻAROWE PIP-1AN POSIADAJĄ DOKUMENTY WYDANE PRZEZ CNBOP-PIB: KRAJOWY CERTYFIKAT STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 063-UWB-0623 KRAJOWA…

Puszka instalacyjna PIP-3AN

PUSZKI INSTALACYJNE PRZECIWPOŻAROWE PIP-3AN POSIADAJĄ DOKUMENTY WYDANE PRZEZ CNBOP-PIB: KRAJOWY CERTYFIKAT STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 063-UWB-0623 KRAJOWA OCENA TECHNICZNA Nr…

Wybierz język