Wieża sygnalizacyjna WS-Ad

Przeznaczenie:

Wieża sygnalizacyjna WS-Ad jest sygnalizatorem przeznaczonym do stosowania w układach automatyki, którego zadaniem jest generowanie sygnałów optycznych lub akustyczno-optycznych. Podobnie jak w przypadku kolumn sygnalizacyjnych KS-Ad, wyrób ten jest skierowany przede wszystkim do sektora automatyki przemysłowej, do sygnalizowania stanu pracy maszyn.


Opis konstrukcji:

W odróżnieniu od kolumny sygnalizacyjnej serii KS-Ad, wieża sygnalizacyjna WS-Ad nie posiada wbudowanego mechanizmu sterowania. Są one układem prostszym w obsłudze, nad pracą którego musi czuwać użytkownik.

UWAGA: W przypadku podania błędnej kombinacji sygnałów sterujących urządzenie nie dokonuje automatycznej korekty. Przykładowo włączenie sygnału ostrzegawczego koloru czerwonego i zielonego jednocześnie.

W podstawie urządzenia znajdują się dwie listwy zaciskowe. Listwa koloru pomarańczowego służy do podłączenia napięcia zasilania oraz przewodów sterujących generowaniem sygnałów optycznych. W zależności od wersji wyrobu, listwa składa się z różnej ilości torów. Listwa koloru białego służy do podłączenia przewodów sterujących generowaniem sygnałów akustycznych.

Napięcie zasilania 18..32 V DC
Pobór prądu przy napięciu zasilającym 24 V DC

Moduł optyczny (pojedynczy kolor)
Moduł dźwiękowy

0 mA w stanie czuwania, 10 mA wersja z mod. dźwiękowym

<90 mA
25-110 mA (w zależności od rodzaju sygnału)

Natężenie dźwięku w odl. 1m, (uzależnione od wzoru sygnału akustycznego) Praca w trybie pełnej głośności
Min >88 dB
Max >99 dBPraca w trybie niepełnej głośności
Min >69 dB
Max >82 dB
Masa (5 kolorów+moduł akustyczny) ~570 g
Rodzaj środowiska pracy Przeznaczony do stosowania wewnątrz
Obudowa Tworzywo sztuczne
Zakres temperatur pracy -10°C ÷ +55°C
Stopień zanieczyszczenia  3
Stopień ochrony zapewniany przez obudowę:

Dla wersji z modułem dźwiękowym
Dla wersji bez modułu dźwiękowego

 

IP54
IP65

Max. przekrój przewodu 2,5 mm2

Sterowanie:

Generowanie sygnału optycznego odbywa się poprzez zwarcie przewodu sterującego kolorem do masy zasilania. W zależności od wersji wyrobu, użytkownik ma do dyspozycji od 2 do 5 kolorów, z modułem dźwiękowym. Kolor przewodu jest przypisany do koloru generowanego sygnału (np. zwarcie do masy przewodu koloru niebieskiego powoduje generowanie sygnału optycznego o kolorze niebieskim). Sygnał optyczny jest generowany tak długo, jak długo przewód sterujący kolorem pozostaje zwarty do masy.

W przypadku wersji z wbudowanym modułem dźwiękowym, użytkownik poprzez zwieranie odpowiednich przewodów do masy uzyskuje różne sygnały dźwiękowe. Podobnie jak w przypadku sygnału optycznego, sygnał akustyczny trwa tak długo, jak długo wejście sterujące pozostaje zwarte do masy. W module dźwiękowym wykorzystano mechanizm priorytetu, oznacza to, że jeżeli użytkownik podłączy do masy kilka przewodów sterujących dźwiękiem, zostanie wygenerowany ton odpowiadający zdarzeniu o wyższym priorytecie. Ponadto moduł dźwiękowy umożliwia pracę z dwoma wartościami natężenia dźwięku. Wybór pracy dokonywany jest poprzez zwarcie przewodu VOL (przewód koloru czarnego) do masy zasilania lub pozostawienie go niepodłączonego. W przypadku, gdy przewód jest niepodłączony, wieża generuje dźwięk o natężeniu >95 dB, po zwarciu przewodu, natężenie dźwięku zostaje zmniejszone do wartości >75 dB.


Schemat podłączenia:

Sygnał 1 – Zwiększana częstotliwość od 400 Hz do 1300 Hz w ciągu 1s
Sygnał 2 –
Częstotliwość 2850 Hz, cyklicznie 60 ms dźwięku, 120 ms ciszy
Sygnał 3 –
Dźwięk ciągły 300 Hz
Sygnał 4 –
Cyklicznie odcinki po 0,5 s o częstotliwości 800 Hz, 700 Hz
Sygnał 5 –
Częstotliwość 3 kHz, 3 paczki impulsów o czasie trwania 32 ms każda
(dźwięk i cisza po 16 ms) przedzielone ciszą 0,5 s po czym 1,5 s ciszy

Wymiary:

UWAGA: Wymiary podano w mm.

Istnieje możliwość zamówienia wieży o wysokości elementu dystansowego do podstawy wieży: h=125 lub h=275.

Rysunek przedstawiający wymiary podstawy kolumny oraz szablon do wykonania otworów można pobrać w zakładce Do pobrania.

Produkty współpracujące

moduł automatyki MA-03

Moduł automatyki MA-03

Moduł automatyki MA-03 – specyfikacja Przeznaczenie: Moduł automatyki MA-03 przeznaczony jest do sterowania wieżą sygnalizacyjną serii WS-Ad przy pomocy interfejsów…

moduł automatyki MA-02

Moduł automatyki MA-02

Przeznaczenie: Moduł automatyki MA-02 przeznaczony jest do sterowania wieżą sygnalizacyjną serii WS-Ad za pomocą interfejsu szeregowego. Opis konstrukcji: Fizyczna warstwa…

Wybierz język