Sygnalizator akustyczno-optyczny SAOZ-Pk2

Zewnętrzny sygnalizator akustyczno-optyczny

SYGNALIZATOR AKUSTYCZNO-OPTYCZNY ZEWNĘTRZNY SAOZ-Pk2 POSIADA DOKUMENTY WYDANE PRZEZ CNBOP-PIB:

  • CERTYFIKAT STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 1438-CPR-0655
  • ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA NR 5376/2024

UWAGA! Dokumenty do pobrania po zalogowaniu w Strefie KlientaZłoty Medal MTP 2020

Przeznaczenie:

Sygnalizator akustyczno-optyczny SAOZ-Pk2 przeznaczony jest do sygnalizowania pożaru wewnątrz jak i na zewnątrz budynków. Sygnalizator został zaprojektowany zgodnie z wymaganiami normy EN 54-23:2010 oraz EN 54-3:2001+A1:2002+A2:2006.


Opis konstrukcji :

Zewnętrzny sygnalizator akustyczno-optyczny posiada obudowę wykonaną z tworzywa sztucznego niepalnego, w której znajdują się podzespoły elektroniczne. W kloszu obudowy znajduje się lampa błyskowa, zbudowana w oparciu o diody LED mocy. W korpusie sygnalizatora umieszczone jest złącze zasilające oraz sześciopozycyjny mikroprzełącznik, za pomocą  którego możliwe jest wybranie trybu pracy sygnalizatora – „master” lub „slave”, wzoru dźwięku (1 z 4), zmniejszenie głośności sygnalizatora o około 6 dB (zmiana skokowa), zmniejszenie obszaru pokrycia, opóźnienie wyłączenia lampy błyskowej. Domyślnie ustawionym dźwiękiem jest syrena pożarowa.


Zasada działania:

Sygnalizator SAOZ-Pk2 po podłączeniu napięcia zasilania generuje sygnał optyczny impulsowy oraz sygnał akustyczny, zgodny z bieżącymi nastawami.  Częstotliwość generowanego sygnału optycznego wynosi  0,56 Hz. Elementem generującym światło jest lampa, umieszczona w obudowie (kloszu) tworzącym układ optyczny. Sygnalizator SAOZ-Pk2 umożliwia tworzenie sieci sygnalizatorów pracujących synchronicznie (synchronizowana część akustyczna oraz optyczna).


Współpraca z WSD-1:

Sygnalizator SAOZ-Pk2 współpracuje również z wyłącznikiem WSD-1. W przypadku, gdy sygnalizatory pracują w sieci, podłączenie wyłącznika WSD-1 do sygnalizatora „master” powoduje wyłączenie sygnału akustycznego wszystkich sygnalizatorów w sieci, natomiast podłączenie wyłącznika WSD-1 do sygnalizatora „slave” powoduje wyłączenie sygnału akustycznego tylko w jednym sygnalizatorze.

Opóźnienie wyłączenia sygnału optycznego:

Sygnalizator SAOZ-Pk2 posiada funkcję opóźnienia wyłączenia sygnału optycznego. Może być ona wykorzystana, gdy do urządzenia podłączony jest wyłącznik WSD-1 oraz mikroprzełącznik LD ustawiony jest w pozycji ON. W takiej konfiguracji naciśnięcie wyłącznika WSD-1 powoduje natychmiastowe wyłączenie sygnału akustycznego oraz wyłączenie lampy błyskowej ze zwłoką ok. 120 sekund. Po upływie tego czasu nie będzie emitowany ani sygnał akustyczny ani optyczny.


Tryb obniżonego obszaru pokrycia:

SAOZ-Pk2 posiada możliwość włączenia obniżonego obszaru pokrycia (mikroprzełącznik LP – ON). Aktywowanie trybu powoduje zmniejszenie bryły fotometrycznej generowanej przez człon optyczny. W trybie obniżonego obszaru pokrycia oraz obniżonego poziomu głośności pobór prądu przez sygnalizator wynosi <50 mA (przy zasilaniu znamionowym 24 V DC).


Oznaczenia / odmiany:

Sygnalizator SAOZ-Pk2 występuje w sześciu odmianach asortymentowych przedstawionych w poniższej tabeli.

Oznaczenie / odmiana
Opis
SAOZ-Pk2 sygnalizator akustyczno-optyczny w obudowie czerwonej, światło czerwone, klosz czerwony
SAOZ-Pk2/śb sygnalizator akustyczno-optyczny w obudowie czerwonej, światło białe, klosz biały
SAOZ-Pk2/śbcz sygnalizator akustyczno-optyczny w obudowie czerwonej, światło białe i czerwone naprzemiennie, klosz biały

UWAGA!

Świadectwo Dopuszczenia jest ważne jedynie dla odmiany SAOZ-Pk2


Otwieranie:

W celu otwarcia sygnalizatora należy: wykręcić wkręty mocujące pokrywę do korpusu i zdjąć pokrywę.

Zamykanie:

W celu zamknięcia sygnalizatora należy ułożyć pokrywę na korpusie sygnalizatora, a następnie dokręcić wkręty mocujące.


Zalecenia montażowe:

Sygnalizatory typu SAOZ-Pk2 powinny być włączane do instalacji SSP za pośrednictwem puszek połączeniowych o wymaganej klasie podtrzymania funkcji elektrycznych (zalecane PIP-3AN/0,75A). W przypadku braku potrzeby korzystania z opcji synchronizacji sygnalizatorów typu SAOZ-Pk2 możliwy jest również montaż poprzez puszkę instalacyjną PIP-1AN/0,375A lub PIP-2AN/0,375A z zachowaniem poniższych informacji dotyczących sposobu montowania.

Puszka powinna być montowana do podłoża/ściany, która posiada wymaganą odporność ogniową.  Szczegółowe wytyczne odnośnie montażu puszek instalacyjnych zawarte są w Krajowej Ocenie Technicznej CNBOP-PIB-KOT-2019/2024/0113-3704 wydanie 1.

Typ sygnalizatora akustyczno-optyczny
Napięcie zasilania 20-32,5 V DC
Pobór prądu w stanie spoczynku 0 mA
Pobór prądu w stanie alarmowania <100 mA*
Pobór mocy w stanie alarmowania <2,4 W*
Poziom dźwięku w odległości 1 m >110 dB*
Częstotliwość błysku ~0,56 Hz
Czas błysku ~190 ms
Czas pomiędzy błyskami ~1610 ms
Kategoria obszaru pokrycia O
Typ środowiskowy typ B
Temperatura pracy -25°C ÷ +70°C
Stopień ochrony (kod IP) IP33C
Stopień ochrony (kod IK) nie dotyczy
Max. przekrój przewodu 1,5 mm²
Wymiary 312x295x95 mm
Masa ~960 g

*dotyczy ustawień fabrycznych
(Uz=24 V DC, syrena pożarowa, tryb pełnej głośności, tryb pełnego obszaru pokrycia, opóźnienie wyłączenia sygnału optycznego – nieaktywne)

Sterowanie:

Podłączenie napięcia zasilania na odpowiednie zaciski wyzwala generowanie sygnału akustycznego oraz optycznego.

Opis mikroprzełączników:

Nr pozycji Nazwa Funkcja
1 M/S Wybór trybu pracy MASTER (ON) / SLAVE (OFF)
2 S0 Wybór wzoru dźwięku
3 S1 Wybór wzoru dźwięku
4 VOL Tryb pełnej / obniżonej głośności (OFF – pełna głośność)
5 LP Tryb obniżonego obszaru pokrycia (OFF – pełny obszar)
6 LD Opóźnienie wyłączenia sygnału optycznego (OFF – opcja nieaktywna)

Dostępne wzory dźwięku:

Nr syreny Pozycja mikroprzełącznika Nazwa syreny
S0 S1
1 ON ON Syrena pożarowa
2 OFF ON Syrena policyjna
3 ON OFF Syrena ISO 8201
4 OFF OFF Syrena DIN 33404

Synchronizacja:

Sygnalizatory typu SAOZ-Pk2 mogą pracować w sieci (synchronizacja części akustycznej oraz optycznej). Urządzenia, które mają być ze sobą zsynchronizowane powinny być połączone dodatkową żyłą oznaczoną jako S. Tylko jeden sygnalizator w sieci powinien być ustawiony jako MASTER, pozostałe jako SLAVE. Na poniższym rysunku przedstawiono przykładowy schemat synchronizacji sygnalizatorów SAOZ-Pk2, SAO-P8, SA-P8.

Zadziałanie wyłącznika WSD-1 podłączonego do sygnalizatora MASTER powoduje wyciszenie całej linii sygnalizatorów pracujących w sieci. Zadziałanie wyłącznika podłączonego do urządzenia pracującego w trybie SLAVE powoduje wyłączenie części akustycznej jedynie w sygnalizatorze, do którego podłączony jest WSD-1.

UWAGA!

  • W celu poprawnego zrealizowania synchronizacji z tym samym lub innymi typami sygnalizatorów każdy  z sygnalizatorów pracujących w sieci musi mieć wybrany ten sam wzór dźwięku.
  • Regulacja poziomu dźwięku działa lokalnie i dotyczy sygnalizatora, w którym zmieniana jest nastawa.
  • W przypadku synchronizacji sygnalizatorów SAOZ-Pk2 z sygnalizatorami serii P8 zaleca się, aby jeden z sygnalizatorów serii P8 pracował w trybie MASTER, a pozostałe sygnalizatory w sieci pracowały w trybie SLAVE.

UWAGA!

Sygnalizatory SAOZ-Pk2 mogą być synchronizowane również z innymi sygnalizatorami produkcji W2:

  • SA-K5N oraz SA-P8 / część akustyczna
  • SO-P8 / część optyczna
  • SA-K7N oraz SAO-P8 / część akustyczna i optyczna

W zależności od wybranych ustawień zmienia się obszar pokrycia sygnalizatora.

Na poniższym rysunku przedstawiono przekrój poprzeczny bryły fotometrycznej (równolegle do podłogi, wykonany w odległości h od osi) sygnalizatora SAOZ-Pk2 (światło czerwone) zainstalowanego na wysokości 3 m dla następujących nastaw:

  • pełna głośność (VOL – OFF) i pełny obszar pokrycia (LP – OFF)

Następny rysunek przedstawia, jak interpretować przekroje poprzeczne w odległości h od osi sygnalizatora.

UWAGA!

Wszystkie przekroje znajdują się w DTR wyrobu.

 

 

 

Produkty współpracujące

wyłącznik akustyczny pożarowego sygnału dźwiękowego

Wyłącznik sygnału dźwiękowego WSD-1

Wyłącznik akustyczny pożarowego sygnału dźwiękowego Przeznaczenie: Wyłącznik sygnału dźwiękowego (akustyczny) WSD-1 współpracuje z sygnalizatorami akustycznymi typu SA-K5, SA-K6, SA-K7 akustycznymi…

Puszka instalacyjna PIP-3AN

PUSZKI INSTALACYJNE PRZECIWPOŻAROWE PIP-3AN POSIADAJĄ DOKUMENTY WYDANE PRZEZ CNBOP-PIB: KRAJOWY CERTYFIKAT STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 063-UWB-0623 KRAJOWA OCENA TECHNICZNA Nr…

Wybierz język