Sygnalizator akustyczno-optyczny SAOZ-Pk2

Zewnętrzny sygnalizator akustyczno-optyczny

SYGNALIZATOR AKUSTYCZNO-OPTYCZNY ZEWNĘTRZNY SAOZ-Pk2 POSIADA DOKUMENTY WYDANE PRZEZ CNBOP-PIB:

  • CERTYFIKAT STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 1438-CPR-0655
  • ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA NR 3683/2019Złoty Medal MTP 2020

Przeznaczenie:

Pożarowy sygnalizator akustyczno-optyczny SAOZ-Pk2 przeznaczony jest do sygnalizowania pożaru na zewnątrz budynków. Sygnalizator został zaprojektowany zgodnie z wymaganiami normy EN 54-23:2010 oraz EN 54-3:2001+A1:2002+A2:2006.


Opis konstrukcji :

Zewnętrzny sygnalizator akustyczno-optyczny posiada obudowę wykonaną z tworzywa sztucznego niepalnego, w której znajdują się podzespoły elektroniczne. W kloszu obudowy znajduje się lampa błyskowa, zbudowana w oparciu o diody LED mocy. W korpusie sygnalizatora umieszczone jest złącze zasilające oraz sześciopozycyjny mikroprzełącznik, za pomocą  którego możliwe jest wybranie trybu pracy sygnalizatora – „master” lub „slave”, wzoru dźwięku (1 z 4), zmniejszenie głośności sygnalizatora o około 6dB (zmiana skokowa), zmniejszenie obszaru pokrycia, opóźnienie wyłączenia lampy błyskowej. Domyślnie ustawionym dźwiękiem jest sygnał straży pożarnej.


Synchronizacja:

SAOZ-Pk2 umożliwia tworzenie sieci sygnalizatorów pracujących synchronicznie (synchronizacja części akustycznej i optycznej z wykorzystaniem dodatkowej linii). Sygnalizator przystosowany jest do współpracy z wyłącznikiem WSD-1, sygnalizatorami SA-K5N, SA-K7N. W celu zbudowania sieci sygnalizatorów, użytkownik musi skonfigurować sygnalizatory, tak aby w sieci był tylko jeden sygnalizator „master”. Pozostałe sygnalizatory powinny pracować w trybie „slave”.

Schemat synchronizacji sygnalizatorów SA-K5N, SA-K7N, SAOZ-Pk2


Współpraca z WSD-1:

Sygnalizator SAOZ-Pk2 współpracuje również z wyłącznikiem WSD-1. W przypadku, gdy sygnalizatory pracują w sieci, podłączenie wyłącznika WSD-1 do sygnalizatora „master” powoduje wyłączenie sygnału akustycznego wszystkich sygnalizatorów w sieci, natomiast podłączenie wyłącznika WSD-1 do sygnalizatora „slave” powoduje wyłączenie sygnału akustycznego tylko w jednym sygnalizatorze.

Opóźnienie wyłączenia sygnału optycznego:

Sygnalizator SAOZ-Pk2 posiada funkcję opóźnienia wyłączenia sygnału optycznego. Może być ona wykorzystana, gdy do urządzenia podłączony jest wyłącznik WSD-1 oraz mikroprzełącznik LD ustawiony jest na ON. W takiej konfiguracji naciśnięcie wyłącznika WSD-1 powoduje natychmiastowe wyłączenie sygnału akustycznego oraz wyłączenie lampy błyskowej ze zwłoką ok. 120 sekund. Po upływie tego czasu nie będzie emitowany ani sygnał akustyczny ani optyczny.


Lampa błyskowa:

Sygnalizator SAOZ-Pk2 posiada zupełnie nowy człon optyczny zbudowany w oparciu o diody LED. Dzięki temu znacznie został obniżony pobór prądu w stanie alarmu. Wykorzystanie diod umożliwiło również wydłużenie czasu błysku, który wynosi ~0,19 s.

Wersje lampy:

  • światło czerwone (klosz czerwony)
  • światło białe (klosz biały)
  • światło czerwone i białe naprzemiennie (klosz biały)

Tryb obniżonego obszaru pokrycia:

SAOZ-Pk2 posiada możliwość włączenia obniżonego obszaru pokrycia (mikroprzełącznik LP – ON). Aktywowanie trybu powoduje zmniejszenie bryły fotometrycznej generowanej przez człon optyczny. W trybie obniżonego obszaru pokrycia oraz obniżonego poziomu głośności pobór prądu przez sygnalizator wynosi <50 mA (przy zasilaniu znamionowym 24 V DC).

Typ sygnalizatora akustyczno-optyczny
Napięcie zasilania (Uz) 20 – 32,5 V DC
Pobór prądu w stanie spoczynku 0 mA
Pobór prądu w stanie alarmowania (przy Uz=24V DC) <0,1 A
Pobór mocy w stanie alarmowania (przy Uz=24V DC) <2,4 W
Natężenie dźwięku w odległości 1m Tryb pełnej głośności > 110 dB
Tryb obniżonej głośności > 104 dB
Rodzaj środowiska pracy Typ B
Zakres temperatury pracy -25°C ÷ +70°C
Stopień ochrony zapewniony przez obudowę IP33C
Rodzaj przewodu linii dozorowej/sygnałowej/zasilania Zgodnie z przepisami, gwarantowany przekrój zgodnie z EN 54-23 od 0,28 mm² do 1,5 mm² włącznie
Max. przekrój przewodu 1,5 mm²
Barwa emitowanego światła Wg świadectwa dopuszczenia: czerwona
Wg normy EN 54-23:2010 biała lub czerwona
Liczba błysków na minutę 33 rozbłyski na minutę
Czas pojedynczego rozbłysku tb~0,19 s
Kategoria urządzenia Kategoria O
Masa ~960 g
Wymiary 312x295x95 mm
Współpracująca puszka instalacyjna PIP-3AN

Schemat połączeń:

Opis mikroprzełączników:

Nr pozycji Nazwa Funkcja
1 M/S Wybór trybu pracy master (ON)/slave (OFF)
2 S0 Wybór wzoru dźwięku
3 S1 Wybór wzoru dźwięku
4 VOL Tryb pełnej/obniżonej głośności (OFF – pełna głośność)
5 LP Tryb obniżonego obszaru pokrycia (OFF – pełen obszar)
6 LD Opóźnienie wyłączenia sygnału optycznego (ON)

 

Dostępne wzory dźwięku:

Nr syreny Pozycja mikroprzełącznika Nazwa syreny
S0 S1
1 OFF OFF syrena DIN 33 404
2 ON OFF syrena policyjna
3 OFF ON syrena ISO 8201
4 ON ON syrena pożarowa

Produkty współpracujące

wyłącznik akustyczny pożarowego sygnału dźwiękowego

Wyłącznik sygnału dźwiękowego WSD-1

Wyłącznik akustyczny pożarowego sygnału dźwiękowego Przeznaczenie: Wyłącznik sygnału dźwiękowego (akustyczny) WSD-1 współpracuje z sygnalizatorami akustycznymi typu SA-K5, SA-K6, SA-K7 akustycznymi…

Puszka instalacyjna PIP-3AN

PUSZKI INSTALACYJNE PRZECIWPOŻAROWE PIP-3AN POSIADAJĄ DOKUMENTY WYDANE PRZEZ CNBOP-PIB: KRAJOWY CERTYFIKAT STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 063-UWB-0194 KRAJOWA OCENA TECHNICZNA Nr…

Wybierz język