do systemów sygnalizacji pożaru

Puszki instalacyjne przeciwpożarowe, ppoż

W celu stworzenia skutecznego systemu przeciwpożarowego (ppoż) wymagane jest zastosowanie sprawdzonych urządzeń przeciwpożarowych. Można do nich zaliczyć między innymi puszki instalacyjne przeciwpożarowe typu PIP-AN. Montowane w systemach ppoż puszki mogą pełnić różne funkcje takie jak: łączenie przewodów o różnych przekrojach, rozgałęzianie przewodów lub podłączenie urządzeń do instalacji. Jako wiodący producent zależy nam na tym, by oferować naszym klientom sprawdzone i zapewniające bezpieczeństwo urządzenia ppoż. Asortyment produktów obejmuje między innymi puszki instalacyjne przeciwpożarowe o różnej konstrukcji i przeznaczeniu. W ofercie są dostępne między innymi puszki rozgałęźne, przelotowe oraz z bezpiecznikiem, przeznaczone do podłączenia sygnalizatorów typu SA-K5, SA-K6, SA-K7, SO-P8, SA-P8 i wielu innych. Oferujemy wysokiej jakości puszki instalacyjne do systemów przeciwpożarowych wykonane z solidnej blachy pokrytej czerwoną farbą proszkową. Wszystkie dostępne w tej kategorii urządzenia posiadają dokumenty wydane przez CNBOP-PIB.

Ognioodporna puszka instalacyjna W2 typu PIP-1AN / Rozgałęźna oraz PIP-1AN / 0,375A

Puszka instalacyjna PIP-1AN

Puszki instalacyjne PIP-1AN stosowane są w systemach sygnalizacji pożaru. Puszki PIP-1AN przeznaczone są do podłączenia sygnalizatorów np. typu SA-K5, SA-K6, SA-K7, SA-P8, SAO-P8, SO-P8 oraz sygnalizatorów innych typów, jak i głośników systemów rozgłaszania przewodowego (DSO), klap dymnych itd. Posiada dokumenty wydane przez CNBOP-PIB.

zgodnie z DIN 4102-12:1998 stopień ochrony IP20 do zastosowań wewnętrznych

Ognioodporna puszka instalacyjna W2 typu PIP-2AN / Rozgałęźna / 4mm2 oraz PIP-2AN / 0,375A

Puszka instalacyjna PIP-2AN i jej odmiany

Puszka instalacyjna PIP-2AN o klasie podtrzymania funkcji elektrycznych E90, stosowana jest w systemach sygnalizacji pożaru. Zadaniem puszki jest zapewnienie ciągłości linii sygnałowej. Posiada dokumenty CNBOP-PIB.

zgodnie z DIN 4102-12:1998 stopień ochrony IP20 do zastosowań wewnętrznych

Puszka instalacyjna PIP-3AN

Puszki PIP-3AN przeznaczone są do podłączania sygnalizatorów SAOZ-Pk2, SA-P8, SAO-P8, SO-P8, SG-Pgw3, SGO-Pgw, SGO-Pgz3 oraz sygnalizatorów innych typów, jak i głośników systemów rozgłaszania przewodowego (DSO), klap dymnych itd. Posiada dokumenty wydane przez CNBOP-PIB.

zgodnie z DIN 4102-12:1998 stopień ochrony IP20 do zastosowań wewnętrznych

Ognioodporna puszka instalacyjna W2 typu PIP-5A

Puszka instalacyjna PIP-5A

Puszka instalacyjna PIP-5A o klasie podtrzymania funkcji elektrycznych E60 oraz E90 stosowana jest w systemach sygnalizacji pożaru. PIP-5A umożliwia rozgałęzianie przewodów pięciożyłowych o maksymalnych przekrojach 4 mm2. Posiada dokumenty CNBOP-PIB.

zgodnie z DIN 4102-12:1998 stopień ochrony IP20 do zastosowań wewnętrznych

Ognioodporna puszka instalacyjna W2 typu PIP-7A

Puszka instalacyjna PIP-7A

Puszka instalacyjna PIP-7A o klasie podtrzymania funkcji elektrycznych E90, stosowana jest w systemach sygnalizacji pożaru. Umożliwia łączenie 20 żył o przekroju do 4mm2.  Posiada dokumenty CNBOP-PIB.

zgodnie z DIN 4102-12:1998 stopień ochrony IP20 do zastosowań wewnętrznych

Wybierz język