Puszki instalacyjne

Puszki instalacyjne stosowane w SSP

W SSP stosowane są różne urządzenia spełniające określoną funkcję. Każdy element wpływa na skuteczność i niezawodność działania całego systemu. W celu podłączenia niektórych urządzeń (np. sygnalizatorów) do instalacji stosowane są ognioodporne puszki instalacyjne. Rolą puszki jest zachowanie ciągłości linii sygnałowej nawet w momencie uszkodzenia urządzenia, które jest przez nią podłączone do instalacji (np. sygnalizator). Dodatkowo puszki przeciwpożarowe umożliwiają łączenie czy rozgałęzianie przewodów instalacji SSP.

W ofercie dostępne są ognioodporne puszki instalacyjne w odmianach: PIP-1AN, PIP-2AN, PIP-3An, PIP-5A, PIP-7A. Wewnątrz puszek umieszczone są kostki ceramiczne z zaciskami śrubowymi, które umożliwiają podłączenie do nich przewodów. Produkowane przez nas puszki instalacyjne do SSP posiadają dokumenty wydane przez CNBOP-PIB.

Ognioodporna puszka instalacyjna W2 typu PIP-1AN / Rozgałęźna oraz PIP-1AN / 0,375A

Puszka instalacyjna PIP-1AN

Puszki instalacyjne PIP-1AN stosowane są w systemach sygnalizacji pożaru. Puszki PIP-1AN przeznaczone są do podłączenia sygnalizatorów np. typu SA-K5, SA-K5N, SA-K6, SA-K7, SA-K7N, SO-Pd13 oraz sygnalizatorów innych typów, jak i głośników systemów rozgłaszania przewodowego (DSO), klap dymnych itd. Posiada dokumenty wydane przez CNBOP-PIB.

zgodnie z DIN 4102-12:1998 stopień ochrony IP20 do zastosowań wewnętrznych

Ognioodporna puszka instalacyjna W2 typu PIP-2AN / Rozgałęźna / 4mm2 oraz PIP-2AN / 0,375A

Puszka instalacyjna PIP-2AN i jej odmiany

Puszka instalacyjna PIP-2AN o klasie podtrzymania funkcji elektrycznych E90, stosowana jest w systemach sygnalizacji pożaru. Zadaniem puszki jest zapewnienie ciągłości linii sygnałowej. Posiada dokumenty CNBOP-PIB.

zgodnie z DIN 4102-12:1998 stopień ochrony IP20 do zastosowań wewnętrznych

Puszka instalacyjna PIP-3AN

Puszki PIP-3AN przeznaczone są do podłączania sygnalizatorów SAOZ-Pk2, SA-K5N, SA-K7N, SG-Pgw2 oraz sygnalizatorów innych typów, jak i głośników systemów rozgłaszania przewodowego (DSO), klap dymnych itd. Posiada dokumenty wydane przez CNBOP-PIB.

zgodnie z DIN 4102-12:1998 stopień ochrony IP20 do zastosowań wewnętrznych

Ognioodporna puszka instalacyjna W2 typu PIP-5A

Puszka instalacyjna PIP-5A

Puszka instalacyjna PIP-5A o klasie podtrzymania funkcji elektrycznych E60 oraz E90 stosowana jest w systemach sygnalizacji pożaru. PIP-5A umożliwia rozgałęzianie przewodów pięciożyłowych o maksymalnych przekrojach 4 mm2. Posiada dokumenty CNBOP-PIB.

zgodnie z DIN 4102-12:1998 stopień ochrony IP20 do zastosowań wewnętrznych

Ognioodporna puszka instalacyjna W2 typu PIP-7A

Puszka instalacyjna PIP-7A

Puszka instalacyjna PIP-7A o klasie podtrzymania funkcji elektrycznych E90, stosowana jest w systemach sygnalizacji pożaru. Umożliwia łączenie 20 żył o przekroju do 4mm2.  Posiada dokumenty CNBOP-PIB.

zgodnie z DIN 4102-12:1998 stopień ochrony IP20 do zastosowań wewnętrznych

puszka instalacyjna PI-T7

Puszka instalacyjna PI-T7

Puszka instalacyjna przeznaczona jest do stosowania w systemach telekomunikacyjnych.

stopień ochrony IP40D do zastosowań wewnętrznych

Następny produkt

Zobacz kolejne produkty z tej kategorii

Wybierz język