Puszka instalacyjna PIP-1AN

Puszka instalacyjna PIP-1AN

PUSZKI INSTALACYJNE PRZECIWPOŻAROWE PIP-1AN POSIADAJĄ DOKUMENTY WYDANE PRZEZ CNBOP-PIB:

 • KRAJOWY CERTYFIKAT STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 063-UWB-0194
 • KRAJOWA OCENA TECHNICZNA Nr CNBOP-PIB-KOT-2019/0113-3704 wydanie 2

Dostępne wersje:

PIP-1AN / 0,375A Ognioodporna puszka instalacyjna W2 typu PIP-1AN / 0,375A
PIP-1AN / Rozgałęźna Ognioodporna puszka instalacyjna W2 typu PIP-1AN / Rozgałęźna

Zakres zastosowania:

Puszki instalacyjne PIP-1AN znajdują zastosowanie w systemach sygnalizacji pożaru.

Puszki PIP-1AN przeznaczone są do podłączenia sygnalizatorów np. typu SA-K5, SA-K5N, SA-K6, SA-K7, SA-K7N, SO-Pd13 oraz sygnalizatorów innych typów, jak i głośników systemów rozgłaszania przewodowego (DSO), klap dymnych itd. Zadaniem puszek jest zapewnienie ciągłości linii sygnałowej po spaleniu się sygnalizatora i niedopuszczenie do wyeliminowania z działania sygnalizatorów znajdujących się poza strefą pożaru.

Główne zalety:

 • puszki posiadają KRAJOWY CERTYFIKAT STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH oraz KRAJOWĄ OCENĘ TECHNICZNĄ CNBOP-PIB,
 • możliwość zastosowania przewodów o większym przekroju,
 • nowe typoszeregi,
 • nowa konstrukcja,
 • ułatwiony montaż:
 1. brak docisków (trzymaczy) kabla
 2. wyrównanie wysokości  „wejścia kabla”  z zaciskiem kostki ceramicznej
 3. przepusty kablowe wsuwane od góry
 4. nowa konstrukcja przepustów –  proste ścięcie ścinaki dopasowuje otwór przepustu do średnicy wprowadzanego przewodu

Opis konstrukcji:

Puszka instalacyjna do systemów pożarowych PIP-1AN wykonana jest z blachy pokrytej czerwoną farbą proszkową. Zawiera ona kostki ceramiczne wraz z bezpiecznikiem przeciążeniowym jednorazowego zadziałania (wersja z bezpiecznikiem). Posiada osobne zaciski do podłączenia wejścia linii sygnałowej, osobne do podłączenia wyjścia linii sygnałowej oraz osobne do podłączenia sygnalizatora lub innego urządzenia poprzez bezpiecznik.

Puszka instalacyjna posiada dwa otwory do mocowania jej przy pomocy metalowych kołków do sufitu lub ściany. Puszka PIP-1AN charakteryzuje się przelotowym prostym i kątowym (90˚) sposobem prowadzenia linii sygnalizacyjnej. Umożliwia ona poprowadzenie do dwóch przewodów ze ściany.

Puszka instalacyjna z bezpiecznikiem 0,375 A

Firma W2 do sygnalizatorów serii SA-K produkuje puszki  instalacyjne PIP-1AN z bezpiecznikiem 0,375 A. W zamówieniu klient określa typ i wartość bezpiecznika odpowiedniego dla urządzenia podłączonego przez omawianą puszkę typu PIP. W przypadku braku puszek ze wskazanym bezpiecznikiem na stanie, firma W2 zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu realizacji zamówienia. Dostępna jest również wersja „Rozgałęźna” (PIP-1AN/Rozgałęźna), która w budowie oraz możliwościach podłączeniowych jest identyczna z puszką PIP-1AN, różni się jedynie brakiem bezpiecznika.

Napięcie zasilania max. 400 V AC
Zakres prądowy 0,375 A
Rozgałęźna max. 16 A
Średnica kabla instalacyjnego 19 mm
Przekrój przewodu max. 4 mm2
Stopień ochrony zapewniony przez obudowę IP20
Wymiary
Wymiary z przepustami
108×28 mm
123x115x28 mm
Waga ∼255 g
Współpracujący sygnalizator SA-K5, SA-K5N, SA-K6, SA-K7,SA-K7N, SO-Pd13

Schemat połączeń PIP-1AN z bezpiecznikiem


Schemat połączeń PIP-1AN/Rozgałęźna


UWAGA!
W razie potrzeby zakupu dodatkowych śrubek/podkładek w celu montażu pokrywy – dostępne są dwa zestawy:

Zestaw 1 – dla puszek PIP-1AN, PIP-2AN, PIP-2AN/Rozgałęźna/3żyły/4mm2, PIP-2AN/Przelotowa/6x4mm2, PIP-2AN/Przelotowa/9x4mm2, PIP-3AN, PIP-5A, PIP-7A

Zestaw 2 – dla puszek PIP-2AN/Rozgałęźna/3żyły/6mm2, PIP-2AN/Przelotowa/9x6mm2

Każdy zestaw obejmuje komplet elementów do montażu pokryw na 10 sztuk puszek.

Produkty współpracujące

sygnalizator akustyczno-optyczny SA-K7N

Sygnalizator akustyczno-optyczny SA-K7N

SYGNALIZATOR AKUSTYCZNO-OPTYCZNY SA-K7N POSIADA DOKUMENTY WYDANE PRZEZ CNBOP-PIB: CERTYFIKAT STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 1438-CPR-0308 ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA  NR 3145/2018 Przeznaczenie: Sygnalizator akustyczno-optyczny…

sygnalizator akustyczny SA-K5N

Sygnalizator akustyczny SA-K5N

SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY SA-K5N DO SYSTEMÓW SYGNALIZACJI POŻARU POSIADA DOKUMENTY WYDANE PRZEZ CNBOP-PIB: CERTYFIKAT STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 1438-CPR-0307 ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA…

sygnaizator optyczny SO-Pd13

Sygnalizator optyczny SO-Pd13

SYGNALIZATOR OPTYCZNY SO-Pd13 DO SYSTEMÓW SYGNALIZACJI POŻARU POSIADA DOKUMENTY WYDANE PRZEZ CNBOP-PIB: CERTYFIKAT STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 1438-CPR-0287 ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA…

sygnalizator akustyczny SA-K5N

Sygnalizator akustyczny SA-K5

SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY SA-K5 DO SYSTEMÓW SYGNALIZACJI POŻARU POSIADA DOKUMENTY WYDANE PRZEZ CNBOP-PIB: CERTYFIKAT STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 1438-CPR-0010 ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA…

sygnalizator akustyczny SA-K6

Sygnalizator akustyczny SA-K6

SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY SA-K6 DO SYSTEMÓW SYGNALIZACJI POŻARU POSIADA DOKUMENTY WYDANE PRZEZ CNBOP-PIB: CERTYFIKAT STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 1438-CPR-0010 ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA…

Sygnalizator akustyczny SA-K7

SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY SA-K7 DO SYSTEMÓW SYGNALIZACJI POŻARU POSIADA DOKUMENTY WYDANE PRZEZ CNBOP-PIB: CERTYFIKAT STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 1438-CPR-0010 ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA…

Wybierz język