Puszka instalacyjna PIP-1AN

Puszka instalacyjna PIP-1AN

PUSZKI INSTALACYJNE PRZECIWPOŻAROWE PIP-1AN POSIADAJĄ DOKUMENTY WYDANE PRZEZ CNBOP-PIB:

 • KRAJOWY CERTYFIKAT STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 063-UWB-0623
 • KRAJOWA OCENA TECHNICZNA Nr CNBOP-PIB-KOT-2019/2024/0113-3704 wydanie 1

UWAGA! Dokumenty do pobrania po zalogowaniu w Strefie Klienta


Zakres zastosowania:

Puszki instalacyjne PIP-1AN znajdują zastosowanie w systemach sygnalizacji pożaru.

Głównym zadaniem puszek typu PIP-1AN jest zapewnienie ciągłości linii sygnałowej (zasilania) po spaleniu się (uszkodzeniu) sygnalizatora lub innego odbiornika i niedopuszczenie do wyeliminowania z działania sygnalizatorów (lub innych urządzeń) znajdujących się poza strefą pożaru. Nasze puszki instalacyjne przeciwpożarowe są wykonane w sposób zapewniający podtrzymanie funkcji elektrycznych w warunkach pożaru (klasa E90 według DIN 4102-12:1998). Montaż przewodów podłączeniowych przez puszki PIP gwarantuje, że w warunkach pożaru instalacja elektryczna jest w stanie pracować bez przeszkód przez czas wynoszący przynajmniej 90 minut (puszki elektryczne są jedynie jednym z elementów składowych zespołu kablowego, który docelowo zapewnia podtrzymanie funkcji elektrycznych przez wymagany czas).

Puszki instalacyjne przeciwpożarowe typu PIP-1AN stosowane są w systemach sygnalizacji pożarowej (SSP) do łączenia oraz rozgałęziania przewodów podłączeniowych (PIP-1AN/Rozgałęźna), jak i również podłączenia odbiorników (PIP-1AN/0,375A). Montaż puszek powinien być wykonany zgodnie z zapisami zawartymi w Krajowej Ocenie Technicznej Nr CNBOP-PIB-KOT-2019/2024/0113-3704 wydanie 1.

Puszki PIP-1AN przeznaczone są do podłączenia sygnalizatorów np. typu SA-K5, SA-K6, SA-K7, SA-P8, SAO-P8, SO-P8 oraz sygnalizatorów innych typów, jak i głośników systemów rozgłaszania przewodowego (DSO), klap dymnych itd.

Główne zalety:

 • puszki posiadają KRAJOWY CERTYFIKAT STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH oraz KRAJOWĄ OCENĘ TECHNICZNĄ CNBOP-PIB,
 • możliwość zastosowania przewodów o większym przekroju,
 • nowe typoszeregi,
 • nowa konstrukcja,
 • ułatwiony montaż:
 1. brak docisków (trzymaczy) kabla
 2. wyrównanie wysokości  „wejścia kabla”  z zaciskiem kostki ceramicznej
 3. przepusty kablowe wsuwane od góry
 4. nowa konstrukcja przepustów –  proste ścięcie ścinaki dopasowuje otwór przepustu do średnicy wprowadzanego przewodu

Dostępne wersje:

PIP-1AN / 0,375A Ognioodporna puszka instalacyjna W2 typu PIP-1AN / 0,375A
PIP-1AN / Rozgałęźna Ognioodporna puszka instalacyjna W2 typu PIP-1AN / Rozgałęźna

 


Opis konstrukcji:

Puszka instalacyjna do systemów pożarowych PIP-1AN wykonana jest z blachy pokrytej czerwoną farbą proszkową. Zawiera ona kostki ceramiczne wraz z bezpiecznikiem przeciążeniowym jednorazowego zadziałania (wersja z bezpiecznikiem). Posiada osobne zaciski do podłączenia wejścia linii sygnałowej, osobne do podłączenia wyjścia linii sygnałowej oraz osobne do podłączenia sygnalizatora lub innego urządzenia poprzez bezpiecznik.

Puszka instalacyjna posiada dwa otwory do mocowania jej przy pomocy metalowych kołków do sufitu lub ściany. Puszka PIP-1AN charakteryzuje się przelotowym prostym i kątowym (90˚) sposobem prowadzenia linii sygnalizacyjnej. Umożliwia ona poprowadzenie do dwóch przewodów ze ściany.

Puszka instalacyjna z bezpiecznikiem 0,375 A

Firma W2 do sygnalizatorów serii SA-K produkuje puszki  instalacyjne PIP-1AN z bezpiecznikiem 0,375 A. W zamówieniu klient określa typ i wartość bezpiecznika odpowiedniego dla urządzenia podłączonego przez omawianą puszkę typu PIP. W przypadku braku puszek ze wskazanym bezpiecznikiem na stanie, firma W2 zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu realizacji zamówienia. Dostępna jest również wersja „Rozgałęźna” (PIP-1AN/Rozgałęźna), która w budowie oraz możliwościach podłączeniowych jest identyczna z puszką PIP-1AN, różni się jedynie brakiem bezpiecznika.

Napięcie zasilania max. 400 V AC
Zakres prądowy 0,375 A
Rozgałęźna max. 16 A
Średnica kabla instalacyjnego 19 mm
Przekrój przewodu max. 4 mm2
Stopień ochrony zapewniony przez obudowę IP20
Wymiary
Wymiary z przepustami
108×28 mm
123x115x28 mm
Waga ∼255 g
Współpracujący sygnalizator SA-K5, SA-K6, SA-K7, SA-P8, SAO-P8, SO-P8

Schemat połączeń PIP-1AN z bezpiecznikiem


Schemat połączeń PIP-1AN/Rozgałęźna


UWAGA!
W razie potrzeby zakupu dodatkowych śrubek/podkładek w celu montażu pokrywy – dostępne są dwa zestawy:

Zestaw 1 – dla puszek PIP-1AN, PIP-2AN, PIP-2AN/Rozgałęźna/3żyły/4mm2, PIP-2AN/Przelotowa/6x4mm2, PIP-2AN/Przelotowa/9x4mm2, PIP-3AN, PIP-5A, PIP-7A

Zestaw 2 – dla puszek PIP-2AN/Rozgałęźna/3żyły/6mm2, PIP-2AN/Przelotowa/9x6mm2

Każdy zestaw obejmuje komplet elementów do montażu pokryw na 10 sztuk puszek.

Produkty współpracujące

Sygnalizator akustyczno-optyczny SAO-P8

SYGNALIZATOR AKUSTYCZNO-OPTYCZNY  SAO-P8 POSIADA DOKUMENTY WYDANE PRZEZ CNBOP-PIB: CERTYFIKAT STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 1438-CPR-0892 ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA NR 4884/2023 UWAGA! Dokumenty do…

Sygnalizator akustyczny SA-P8

SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY  SA-P8 POSIADA DOKUMENTY WYDANE PRZEZ CNBOP-PIB: CERTYFIKAT STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 1438-CPR-0883 ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA NR 4839/2023 UWAGA! Dokumenty do…

Sygnalizator optyczny SO-P8

SYGNALIZATOR OPTYCZNY  SO-P8 POSIADA DOKUMENTY WYDANE PRZEZ CNBOP-PIB: CERTYFIKAT STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 1438-CPR-0875 ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA NR 4826/2023 UWAGA! Dokumenty do…

Sygnalizator akustyczny SA-K5

SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY SA-K5 DO SYSTEMÓW SYGNALIZACJI POŻARU POSIADA DOKUMENTY WYDANE PRZEZ CNBOP-PIB: CERTYFIKAT STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 1438-CPR-0010 ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA…

Sygnalizator akustyczny SA-K6

SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY SA-K6 DO SYSTEMÓW SYGNALIZACJI POŻARU POSIADA DOKUMENTY WYDANE PRZEZ CNBOP-PIB: CERTYFIKAT STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 1438-CPR-0010 ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA…

Sygnalizator akustyczny SA-K7

SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY SA-K7 DO SYSTEMÓW SYGNALIZACJI POŻARU POSIADA DOKUMENTY WYDANE PRZEZ CNBOP-PIB: CERTYFIKAT STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 1438-CPR-0010 ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA…

Wybierz język