Wyłącznik sygnału dźwiękowego WSD-1

Wyłącznik akustyczny pożarowego sygnału dźwiękowego

Przeznaczenie:

Wyłącznik sygnału dźwiękowego (akustyczny) WSD-1 współpracuje z sygnalizatorami serii SA-K, SA-KN, sygnalizatorem zewnętrznym SAOZ-Pk2 oraz głosowym SG-Pgw2. Zadaniem wyłącznika jest wyłączenie sygnału akustycznego pochodzącego z wyżej wymienionych sygnalizatorów. Pozostawia on aktywny sygnał optyczny (w przypadku sygnalizatorów akustyczno-optycznych). W przypadku sygnalizatorów SA-K5, SA-K6, SA-K7  zastosowanie jednego wyłącznika WSD-1 umożliwia wyłączenie tylko jednego sygnalizatora. W przypadku sygnalizatorów serii SA-K5N oraz SA-K7N, SAOZ-Pk2 w zależności od miejsca podłączenia wyłącznika WSD-1 można wyłączyć zarówno lokalnie jeden sygnalizator (wyłącznik WSD-1 podłączony do sygnalizatora “slave”) lub całą sieć sygnalizatorów (wyłącznik WSD-1 podłączony do sygnalizatora “master”). Wyłącznik akustyczny sygnału dźwiękowego WSD-1 stosuje się w systemach sygnalizacji pożaru, w celu ułatwienia prowadzenia akcji ewakuacyjnej.


Wyłącznik akustyczny – opis konstrukcji:

Wyłącznik akustyczny składa się z obudowy z tworzywa sztucznego z klawiszem monostabilnym. W klawiszu umieszczono element sygnalizacyjny w postaci diody LED. Przewody z sygnalizatora dołącza się do zacisków umieszczonych na płytce drukowanej wyłącznika. Wyłącznik  sygnału dźwiękowego montowany jest do ściany dwoma wkrętami. Pojawienie się sygnału alarmowego w centrali sygnalizacji pożarowej, powoduje wysterowanie podłączonego do niej sygnalizatora serii SA-K, SA-KN, sygnalizatora SG-Pgw2 lub SAOZ-Pk2. Sygnał akustyczny sygnalizatora można wyłączyć poprzez naciśnięcie klawisza wyłącznika WSD-1. Fakt ten sygnalizuje pulsująca dioda LED. Dioda pulsuje tak długo, dopóki sygnał alarmowy z centralki sygnalizacji pożarowej nie zniknie w wyniku kasowania stanu alarmowania centralki. Ponowne pojawienie się sygnału alarmowego z centralki spowoduje ponowne zadziałanie odpowiednich sygnalizatorów.

Napięcie zasilania 16-32,5 V DC
Pobór prądu w stanie spoczynku 0 mA
Pobór prądu w stanie działania ~15 mA
Stopień ochrony zapewniony przez obudowę IP40
Wymiary 80x65x50 mm

Schemat połączeń:

 

Wybierz język