Puszka instalacyjna PIP-3AN

PUSZKI INSTALACYJNE PRZECIWPOŻAROWE PIP-3AN POSIADAJĄ DOKUMENTY WYDANE PRZEZ CNBOP-PIB:

 • KRAJOWY CERTYFIKAT STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 063-UWB-0194
 • KRAJOWA OCENA TECHNICZNA Nr CNBOP-PIB-KOT-2019/0113-3704 wydanie 2

Dostępne wersje:

PIP-3AN / 0,75A Ognioodporna puszka instalacyjna W2 typu PIP-3AN / 0,75A
PIP-3AN / Rozgałęźna Ognioodporna puszka instalacyjna W2 typu PIP-3AN / Rozgałęźna


Zakres zastosowania:

Puszki PIP-3AN przeznaczone są do podłączania sygnalizatorów SO-Pd11, SO-Pd12, SAOZ-Pk2, SA-K5N, SA-K7N, SG-Pgw3, SGO-Pgw oraz sygnalizatorów innych typów, jak i głośników systemów rozgłaszania przewodowego (DSO), klap dymnych itd. Zadaniem puszki jest zapewnienie ciągłości linii sygnałowej po spaleniu się sygnalizatora i niedopuszczenie do wyeliminowania z działania sygnalizatorów znajdujących się poza strefą pożaru.

Główne zalety:

 • puszki posiadają KRAJOWY CERTYFIKAT STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH oraz KRAJOWĄ OCENĘ TECHNICZNĄ CNBOP-PIB,
 • możliwość zastosowania przewodów o większym przekroju,
 • nowe typoszeregi,
 • nowa konstrukcja,
 • ułatwiony montaż:
 1. brak docisków (trzymaczy) kabla
 2. wyrównanie wysokości  „wejścia kabla”  z zaciskiem kostki ceramicznej
 3. przepusty kablowe wsuwane od góry
 4. nowa konstrukcja przepustów –  proste ścięcie ścinaki dopasowuje otwór przepustu do średnicy wprowadzanego przewodu

Opis konstrukcji:

Puszka instalacyjna PIP-3AN wykonana jest z blachy pokrytej czerwoną farbą proszkową. Zawiera ona kostki ceramiczne wraz z bezpiecznikiem przeciążeniowym jednorazowego zadziałania. Puszka posiada osobne zaciski do podłączenia wejść linii zasilających oraz linii synchronizacyjnej, osobne do podłączenia wyjść linii zasilających oraz linii synchronizacyjnej, osobne do podłączenia linii zasilających sygnalizator SO-Pd11, SO-Pd12, SA-K5N, SA-K7N, SG-Pgw3, SGO-Pgw, SAOZ-Pk2 poprzez bezpieczniki oraz linii synchronizacyjnej.

Puszka instalacyjna PIP-3AN posiada dwa otwory do mocowania jej przy pomocy metalowych kołków do ściany oraz dwie nitonakrętki, do których (poprzez śruby M4) należy zamontować podstawę sygnalizatora. PIP-3AN charakteryzuje się przelotowym prostym i kątowym (90°) sposobem prowadzenia linii sygnalizacyjnej.

Puszka instalacyjna PIP-3AN składa się z dwóch torów puszki PIP-1AN.

Firma W2 do sygnalizatorów produkuje puszki PIP-3AN z bezpiecznikami 0,75 A. Puszka PIP-3AN występuje również w wersji „rozgałęźnej (PIP-3AN/ROZGAŁĘŹNA). W budowie oraz możliwościach podłączeniowych jest identyczna z puszką PIP-3AN, różni się jedynie brakiem bezpieczników.

Napięcie zasilania max. 400 V AC
Zakres prądowy 0,75 A
Rozgałęźna max. 16 A
Średnica kabla instalacyjnego 19 mm
Przekrój przewodu max. 4 mm2
Stopień ochrony zapewniony przez obudowę IP20
Wymiary
Wymiary z przepustami
121×28 mm
137x124x28 mm
Waga ~350 g – PIP-3AN/0,75A
~355 g – PIP-3AN/Rozgałęźna
Współpracujący sygnalizator SO-Pd11, SO-Pd12, SAOZ-Pk2, SA-K5N, SA-K7N, SG-Pgw3, SGO-Pgw

Schematy połączeń:

 

Schemat podłączenia PIP-3AN z bezpiecznikiem

Schemat elektryczny puszki PIP-3AN z bezpiecznikiem


schemat podłączenia PIP-3AN rozgałęźna

Schemat elektryczny puszki PIP-3AN/Rozgałęźna


UWAGA!
W razie potrzeby zakupu dodatkowych śrubek/podkładek w celu montażu pokrywy – dostępne są dwa zestawy:

Zestaw 1 – dla puszek PIP-1AN, PIP-2AN, PIP-2AN/Rozgałęźna/3 żyły/4mm2, PIP-2AN/Przelotowa/6x4mm2, PIP-2AN/Przelotowa/9x4mm2, PIP-3AN, PIP-5A, PIP-7A

Zestaw 2 – dla puszek PIP-2AN/Rozgałęźna/3 żyły/6mm2, PIP-2AN/Przelotowa/9x6mm2

Każdy zestaw obejmuje komplet elementów do montażu pokryw na 10 sztuk puszek.

Produkty współpracujące

Sygnalizator głosowo-optyczny SGO-Pgw

SYGNALIZATOR GŁOSOWO-OPTYCZNY WEWNĘTRZNY SGO-Pgw POSIADA DOKUMENTY WYDANE PRZEZ CNBOP-PIB: CERTYFIKAT STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 1438-CPR-0745 ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA NR 4231/2021 Przeznaczenie: Sygnalizator…

sygnalizator głosowy SG-Pgw2

Sygnalizator głosowy SG-Pgw3

SYGNALIZATOR GŁOSOWY WEWNĘTRZNY SG-Pgw3 POSIADA DOKUMENTY WYDANE PRZEZ CNBOP-PIB: CERTYFIKAT STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 1438-CPR-0746 ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA NR 4234/2021 Przeznaczenie: Sygnalizator z…

zewnętrzny sygnalizator akustyczno-optyczny

Sygnalizator akustyczno-optyczny SAOZ-Pk2

Zewnętrzny sygnalizator akustyczno-optyczny SYGNALIZATOR AKUSTYCZNO-OPTYCZNY ZEWNĘTRZNY SAOZ-Pk2 POSIADA DOKUMENTY WYDANE PRZEZ CNBOP-PIB: CERTYFIKAT STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 1438-CPR-0655 ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA NR…

sygnalizator akustyczno-optyczny SA-K7N

Sygnalizator akustyczno-optyczny SA-K7N

SYGNALIZATOR AKUSTYCZNO-OPTYCZNY SA-K7N POSIADA DOKUMENTY WYDANE PRZEZ CNBOP-PIB: CERTYFIKAT STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 1438-CPR-0308 ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA  NR 3145/2018 Przeznaczenie: Sygnalizator akustyczno-optyczny…

sygnalizator akustyczny SA-K5N

Sygnalizator akustyczny SA-K5N

SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY SA-K5N DO SYSTEMÓW SYGNALIZACJI POŻARU POSIADA DOKUMENTY WYDANE PRZEZ CNBOP-PIB: CERTYFIKAT STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 1438-CPR-0307 ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA…

Sygnalizator optyczny SO-Pd11

Przeznaczenie: Sygnalizator optyczny SO-Pd11 sygnalizuje zespołem diod LED wystąpienie zagrożenia wewnątrz budynków. Opis konstrukcji: Sygnalizator składa się z dwóch podstawowych…

Wybierz język