Puszka instalacyjna PIP-3AN

PUSZKI INSTALACYJNE PRZECIWPOŻAROWE PIP-3AN POSIADAJĄ DOKUMENTY WYDANE PRZEZ CNBOP-PIB:

 • KRAJOWY CERTYFIKAT STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 063-UWB-0623
 • KRAJOWA OCENA TECHNICZNA Nr CNBOP-PIB-KOT-2019/2024/0113-3704 wydanie 1

UWAGA! Dokumenty do pobrania po zalogowaniu w Strefie Klienta


Dostępne wersje:

PIP-3AN / 0,75A Ognioodporna puszka instalacyjna W2 typu PIP-3AN / 0,75A
PIP-3AN / 1,25A
PIP-3AN / Rozgałęźna Ognioodporna puszka instalacyjna W2 typu PIP-3AN / Rozgałęźna


Zakres zastosowania:

Puszki PIP-3AN przeznaczone są do podłączania sygnalizatorów SO-Pd11, SO-Pd12, SAOZ-Pk2, SA-P8, SAO-P8, SO-P8, SG-Pgw3, SGO-Pgw, SGO-Pgz3 (1,25A) oraz sygnalizatorów innych typów, jak i głośników systemów rozgłaszania przewodowego (DSO), klap dymnych itd. Zadaniem puszki jest zapewnienie ciągłości linii sygnałowej po spaleniu się sygnalizatora i niedopuszczenie do wyeliminowania z działania sygnalizatorów znajdujących się poza strefą pożaru.

Główne zalety:

 • puszki posiadają KRAJOWY CERTYFIKAT STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH oraz KRAJOWĄ OCENĘ TECHNICZNĄ CNBOP-PIB,
 • możliwość zastosowania przewodów o większym przekroju,
 • nowe typoszeregi,
 • nowa konstrukcja,
 • ułatwiony montaż:
 1. brak docisków (trzymaczy) kabla
 2. wyrównanie wysokości  „wejścia kabla”  z zaciskiem kostki ceramicznej
 3. przepusty kablowe wsuwane od góry
 4. nowa konstrukcja przepustów –  proste ścięcie ścinaki dopasowuje otwór przepustu do średnicy wprowadzanego przewodu

Opis konstrukcji:

Puszka instalacyjna PIP-3AN wykonana jest z blachy pokrytej czerwoną farbą proszkową. Zawiera ona kostki ceramiczne wraz z bezpiecznikiem przeciążeniowym jednorazowego zadziałania. Puszka posiada osobne zaciski do podłączenia wejść linii zasilających oraz linii synchronizacyjnej.

Puszka instalacyjna PIP-3AN posiada dwa otwory do mocowania jej przy pomocy metalowych kołków do ściany oraz dwie nitonakrętki, do których (poprzez śruby M4) należy zamontować podstawę sygnalizatora. PIP-3AN charakteryzuje się przelotowym prostym i kątowym (90°) sposobem prowadzenia linii sygnalizacyjnej.

Puszka instalacyjna PIP-3AN składa się z dwóch torów puszki PIP-1AN.

Firma W2 do sygnalizatorów produkuje puszki PIP-3AN z bezpiecznikami 0,75 A oraz 1,25A. Puszka PIP-3AN występuje również w wersji „rozgałęźnej (PIP-3AN/ROZGAŁĘŹNA). W budowie oraz możliwościach podłączeniowych jest identyczna z puszką PIP-3AN, różni się jedynie brakiem bezpieczników.

Napięcie zasilania max. 400 V AC
Zakres prądowy 0,75 A
1,25 A
Rozgałęźna max. 16 A
Średnica kabla instalacyjnego 19 mm
Przekrój przewodu max. 4 mm2
Stopień ochrony zapewniony przez obudowę IP20
Wymiary
Wymiary z przepustami
121×28 mm
137x124x28 mm
Waga ~355 g
Współpracujący sygnalizator SO-Pd11, SO-Pd12, SAOZ-Pk2, SA-P8, SAO-P8, SO-P8, SG-Pgw3, SGO-Pgw, SGO-Pgz3

Schematy połączeń:

 

Schemat podłączenia PIP-3AN z bezpiecznikiem

Schemat elektryczny puszki PIP-3AN z bezpiecznikiem


schemat podłączenia PIP-3AN rozgałęźna

Schemat elektryczny puszki PIP-3AN/Rozgałęźna


UWAGA!
W razie potrzeby zakupu dodatkowych śrubek/podkładek w celu montażu pokrywy – dostępne są dwa zestawy:

Zestaw 1 – dla puszek PIP-1AN, PIP-2AN, PIP-2AN/Rozgałęźna/3 żyły/4mm2, PIP-2AN/Przelotowa/6x4mm2, PIP-2AN/Przelotowa/9x4mm2, PIP-3AN, PIP-5A, PIP-7A

Zestaw 2 – dla puszek PIP-2AN/Rozgałęźna/3 żyły/6mm2, PIP-2AN/Przelotowa/9x6mm2

Każdy zestaw obejmuje komplet elementów do montażu pokryw na 10 sztuk puszek.

Produkty współpracujące

Sygnalizator akustyczno-optyczny SAO-P8

SYGNALIZATOR AKUSTYCZNO-OPTYCZNY  SAO-P8 POSIADA DOKUMENTY WYDANE PRZEZ CNBOP-PIB: CERTYFIKAT STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 1438-CPR-0892 ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA NR 4884/2023 UWAGA! Dokumenty do…

Sygnalizator akustyczny SA-P8

SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY  SA-P8 POSIADA DOKUMENTY WYDANE PRZEZ CNBOP-PIB: CERTYFIKAT STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 1438-CPR-0883 ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA NR 4839/2023 UWAGA! Dokumenty do…

Sygnalizator optyczny SO-P8

SYGNALIZATOR OPTYCZNY  SO-P8 POSIADA DOKUMENTY WYDANE PRZEZ CNBOP-PIB: CERTYFIKAT STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 1438-CPR-0875 ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA NR 4826/2023 UWAGA! Dokumenty do…

Sygnalizator głosowo-optyczny SGO-Pgz3

ZEWNĘTRZNY SYGNALIZATOR GŁOSOWO-OPTYCZNY SGO-Pgz3 POSIADA DOKUMENTY WYDANE PRZEZ CNBOP-PIB: CERTYFIKAT STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 1438-CPR-0823 ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA NR 4629/2022 UWAGA!…

zewnętrzny sygnalizator akustyczno-optyczny

Sygnalizator akustyczno-optyczny SAOZ-Pk2

Zewnętrzny sygnalizator akustyczno-optyczny SYGNALIZATOR AKUSTYCZNO-OPTYCZNY ZEWNĘTRZNY SAOZ-Pk2 POSIADA DOKUMENTY WYDANE PRZEZ CNBOP-PIB: CERTYFIKAT STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 1438-CPR-0655 ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA NR…

Sygnalizator głosowo-optyczny SGO-Pgw

SYGNALIZATOR GŁOSOWO-OPTYCZNY WEWNĘTRZNY SGO-Pgw POSIADA DOKUMENTY WYDANE PRZEZ CNBOP-PIB: CERTYFIKAT STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 1438-CPR-0745 ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA NR 4231/2021 UWAGA! Dokumenty…

sygnalizator głosowy SG-Pgw2

Sygnalizator głosowy SG-Pgw3

SYGNALIZATOR GŁOSOWY WEWNĘTRZNY SG-Pgw3 POSIADA DOKUMENTY WYDANE PRZEZ CNBOP-PIB: CERTYFIKAT STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 1438-CPR-0746 ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA NR 4234/2021 UWAGA! Dokumenty do…

Wybierz język